SVA: 62 marina däggdjur undersökta 2021

SVA: 62 marina däggdjur undersökta 2021

62 sälar, tumlare och valar har kunnat undersökas tack vare allmänhetens rapporter om döda marina däggdjur. Förändringar i ekosystemen kan kartläggas och härledas när Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, kan följa deras sjukdomar och dödsorsaker.

Privatpersoner, organisationer, företag och föreningar som är verksamma längs Sveriges kuster är SVA:s ögon, öron och händer på plats.

– Utan allmänheten och fiskare som hittar och rapporterar döda djur, samt vårt Strandningsnätverk med Kustkontakter som hjälper oss praktiskt i fält, hade det här arbetet inte varit möjligt. Kustkontakterna hjälper oss med hantering och paketering av en död säl eller tumlare, lokal transport till en kustnära frys, eller med själva frysförvaringen i sig. Vissa, med särskild utbildning och kunskap, kan även hjälpa oss med provtagning av ett djur i fält. Vi välkomnar intresserade att höra av sig till vilt@sva.se för att vara med i Strandningsnätverket. Vem som helst får dock gärna rapportera in döda djur genom webbsidan rapporteravilt.sva.se. Alla rapporter vi får in ökar vår kunskap om marina däggdjur och bidrar till forskning, säger Jasmine Stavenow, marinbiolog på SVA.

Två händelser med avstamp på Öland var speciella förra året. Dels var det provtagningen i fält av knölvalen som tagit sig in i Östersjön och drivit i land på Ölands sydöstra kust. Den andra händelsen var en liten tumlare som hittades på den västra sidan av Öland.

– Båda dessa händelser är historiska, något som inte hör till vanligheterna. Det var första gången som en knölval hittats död i Östersjön så jag är glad att vi hade möjlighet att undersöka den. Tumlaren från Öland var särskilt intressant eftersom i princip alla tumlare vi undersöker är från syd- och västkusten. Det är mycket troligt att Ölandstumlaren istället härstammar från den akut hotade Östersjöpopulationen av tumlare, och därför är den särskilt viktig att samla in prover och data ifrån. Därutöver var även fyndet av en Nordlig näbbval som hittades vid Skärhamn på Västkusten mycket anmärkningsvärt förra året, avslutar Jasmine Stavenow.

Under övervakningsprogrammet 2021 undersöktes 44 valdjur (42 tumlare, en nordlig näbbval och en knölval) och 18 sälar (13 gråsälar och fem knubbsälar). Både strandade tumlare och sälar (med okänd dödsorsak) och bifångade tumlare (som oavsiktligt fastnat som bifångst och inlämnats av fiskare) undersöktes. Hos de med okänd dödsorsak var den vanligaste dödsorsaken bifångst eller sjukdom. SVA undersöker tumlare, andra valdjur och sälar i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet som en del i hälso- och sjukdomsövervakningen av marina däggdjur. Övervakningen finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och ingår i svensk miljöövervakning.

Är du intresserad av att bli Kustkontakt i Strandningsnätverket kan du skicka e-post till vilt@sva.se och berätta vad du skulle kunna hjälpa till med.

Källa och foto: SVA