Två nya läkemedel för oroliga hundar och katter

Två nya läkemedel för oroliga hundar och katter

Läkemedelsverket har publicerat monografier över två nya läkemedel, avsedda för att lugna oroliga hundar respektive katter. De är tänkta att användas vi ljudrädsla, separation och oro vid veterinärbesök.

Det nya läkemedlet Tessie är det första läkemedel som godkänts för att lindrasituationsrelaterad oro och rädsla hos hund, utlöst av separation eller ljud.”Läkemedlet är ett värdefullt tillskott att användas vid ett kortvarigt behandlingsbehov – upp till nio dagar”, skriver Läkemedelsverket.

Tessie ska administreras oralt med en dos på 0,1 ml/kg kroppsvikt (motsvarande 30 μg/kg). Den första dosen ska ges en timme före förväntad start på en ångestutlösande situation. Om händelsen som utlöser rädslan fortsätter, och hunden börjar uppvisa tecken på oro och rädsla igen, kan en ny dos ges när det gått minst tre timmar sedan föregående dos. Upp till tre doser av läkemedlet kan ges inom varje 24-timmarsperiod.

Om hunden lämnas ensam efter administreringen ska en testdos ges, och hunden observeras i två timmar för att säkerställa att dosen inte orsakar några biverkningar. Om hunden är sömnig, har okoordinerade rörelser eller svarar onormalt långsamt på ägarens anrop efter behandlingen kan dosen vara för hög. Nästa dos bör reduceras till 2/3 av den föregående dosens volym, motsvarande 20 μg/kg kroppsvikt. Dosminskning får endast genomföras efter veterinärens rekommendation.

För katter är Bonqat det första läkemedlet som godkänts för lindring av akut ångest och rädsla förknippad med transporter och veterinärbesök.

”Det utgör därmed en ny värdefull behandlingsmöjlighet”, skriver Läkemedelsverket.

Bonqat administreras oralt som en enskild dos på 5 mg/kg kroppsvikt (0,1 ml/kg kroppsvikt) cirka 1,5 timme före transport/planerat veterinärbesök. Läkemedlet kan administreras antingen direkt i munnen eller uppblandat med en liten mängd foder. Större mängder foder kan fördröja effekten.

Båda läkemedlen tillhandahålls av Orion Pharma.

Källa: Läkemedelsverket