AI-baserad metod för mjölkprov godkänns

AI-baserad metod för mjölkprov godkänns

AI-baserad diagnostik från Agricam har blivit godkänd metod inom villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) i lantbrukssektorn. Det skriver Agricam i ett pressmeddelande.

Jordbruksverket undantar Agricams AI-baserade lösning Bacticam från kravet att mjölkprov ska vara veterinär eller laboratorium tillhanda för analys senast två dagar efter provtagningen inom villkorad läkemedelsanvändning (ViLA).

Jordbruksverket ger nu Agricam omedelbar dispens, heter det i pressmeddelandet. Dessutom uppger företaget att Jordbruksverket kommer att revidera ViLA-föreskrifterna för att även inkludera diagnostiska lösningar som uppfyller kraven på oberoende validering och interna processer. De nya villkoren beräknas vara klart under våren 2023.

Undantaget innebär att mjölkprovet kan analyseras med det diagnostiska och patenterade labbet Bacticam. Som grund för beslutet ligger en oberoende valideringsstudie av Bacticam som genomförts av SLU i kombination med den arbetsprocess som Agricam redovisat.

Jordbruksverket uppges bedöma att Bacticam enligt den valideringsstudie som gjorts är en lika tillförlitlig analysmetod som analys hos veterinär eller laboratorium.

”Detta är en stor dag för Agricam men också smått revolutionerande för hela lantbrukssektorn. Godkännandet har getts tack vare en kombination av hur väl vår klassificerare Bacticam svarar ut i identifieringen av bakterier, och våra interna processer för att säkerställa kvalitet i de lägen som det råder osäkerhet i analysen. En slags ”golden standard” som även kommer att finnas med i Jordbruksverkets revidering av ViLA-regelverket”, säger styrelseordförande Lasse Karlsson.

För Agricam innebär detta att efter flera års forskning och utveckling nu kan gå in i nästa fas med full fokus på kommersialisering och driftsättning av systemet hos fler lantbrukare. Bolaget ser framför sig att den egna organisationen i samverkan med veterinärer och gårdar kan använda Bacticam för att säkra djurvälfärd och lönsamhet.
”Vill först och främst passa på att rikta ett stort tack till de gårdar som har deltagit under årens lopp, våra partnerveterinärer, SLU, SVA och Jordbruksverket. Detta är ett stort genombrott inte minst för svenskt lantbruk men självklart ett stort steg framåt i Agricams utveckling”, kommenterar bolagets vd Ulf Stern.

Källa: Agricam