Fina siffror i Evidensias medarbetarundersökning

Fina siffror i Evidensias medarbetarundersökning

2022 genomförde IVC Evidensia en global medarbetarundersökning som översattes till 13 språk och gick ut till 32 000 medarbetare. Sammanställningen av det svenska resultatet visar positiva omdömen, skriver koncernen i ett pressmeddelande.

För Evidensia Sverige blev svarsfrekvensen hög vilket visar på ett stort intresse att göra sin röst hörd, heter det i pressmeddelande. 83 procent av de svenska medarbetarna deltog, vilket gav Sverige en topplaceringen bland alla länder.

Samtliga deltagare i undersökningen svarade på samma frågor inom fem områden:

 • Engagemang
 • Ledarskap
 • Teameffektivitet
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • eNPS (Employee Net Promoter Score, en metod som mäter hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till andra)

Eftersom ”mångfald och inkludering” samt ”välbefinnande” ingår i IVC Evidensias hållbarhetsarbete adderades dess som index i undersökningen utöver standardområdena.

Även ”engagemang” och ”ledarskap” uppvisar höga siffror. Det ser koncernledningen som mycket positivt, då engagemang hos medarbetarna har stor inverkan på viktiga områden som kundnöjdhet och låga sjukskrivningstal.

För Evidensia Sverige framgår det att

 • 89 procent gillar sitt jobb.
 • 87 procent känner sig respekterade av sin chef.
 • 90 procent känner sig motiverade i sitt jobb.

Frågor med högsta andelen positiva svar:

 • Känner du att du kan vara dig själv på ditt jobb? 92 procent.
 • Tycker du att ditt jobb känns meningsfullt? 92 procent.
 • Vet du vad som förväntas av dig i ditt dagliga arbete? 92 procent.
 • Har du starka personliga relationer på jobbet? 90 procent.

Som i de flesta undersökningar framkommer det även att det finns områden som behöver ses över. Det underlaget kommer att användas för att skapa handlingsplaner, jobba med att verkställa dem och sedan mäta effekterna av åtgärderna vilket görs gemensamt av berörda chefer och deras medarbetare, heter det i pressmeddelandet.

Pia Madsen, HR-chef på Evidensia Sverige, är nöjd med att så många deltog och svarade på frågorna:

–Det är alltid ett gott betyg till ett företag när majoriteten tar sig tid att säga vad de tycker, möjligheten att påverka och förbättra minskar ju om det är tvärtom. Sveriges fina värden ger dessutom en fingervisning om att Evidensia som arbetsplats infriar förväntningarna hos merparten och håller måttet. Fler nöjda medarbetare ger fler nöjda djurägare när deras djur får den vård de behöver.

Källa: Evidensia