SVA lyfter livsmedelsberedskap på totalförsvarsdagen

SVA lyfter livsmedelsberedskap på totalförsvarsdagen

SVA deltar på totalförsvarsdagen i Malmö lördag 18 juni. Kopplingen veterinärmedicin och försvar är att tillgången till mjölk, ägg och kött är central i händelse av krig. Stryps den minskar Sveriges motståndskraft snabbt, skriver SVA i ett pressmeddelande.

De statliga livsmedelslagren avskaffades runt millennieskiftet, men en oroligare värld kräver att försörjningen av mat och dricksvatten kan tryggas vid en kris. Tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket drar nu SVA upp planerna för en bättre svensk livsmedelsberedskap.

En viktig del i en robust livsmedelsberedskap är att skydda djur mot olika slags sjukdomar, skriver SVA.

– Det finns en stor risk att det snabbt skulle kunna bli brist på mat i Sverige om krisen eller kriget kommer. Nu satsar vi på att bygga upp en ny robust livsmedelsberedskap i Sverige. På SVA arbetar vi för att bli mer flexibla och snabbare på att upptäcka nya smittor. Det gäller både naturliga smittor som smittor som kan spridas av fientligt inställda aktörer, säger Öjar Melefors, säkerhetsspecialist på SVA.

På totalförsvarsdagen visar SVA och en av hemvärnets CBRN-plutoner* hur de samarbetar för att utveckla metoder och kunskap om hur laboratorieanalyser av smittämnen kan utföras under kris i fält.

*CBRN står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) och nukleära (N) stridsmedel.

Källa: SVA