Flera studier av komplementära behandlingsmetoder

Flera studier av komplementära behandlingsmetoder

Många komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder är inte vetenskapligt utvärderade vad gäller effektivitet och säkerhet. För att få veta vilka metoder som oftast används till hästar och var behovet av vetenskaplig utvärdering är störst ombads svenska hästägare, hästveterinärer och equiterapeuter att svara på frågor om hur de använder denna typ av behandlingsmetoder.

Sammanfattningsvis visar studien att komplementär- och alternativ behandling av svenska hästar är vanligt och att det är det angeläget med vetenskapliga studier för olika behandlingstyper för detta djurslag.

Läs hela studien här

I rapporten ”Komplementära och alternativa behandlingsmetoder för sport- och sällskapsdjur – en systematisk litteraturöversikt” ges en sammanfattning av den vetenskaplig dokumentation som finns för olika KAVM-metoder. Den ger en översikt som hittills har saknats inom detta område. Dessutom får läsaren en uppfattning kring omfattningen av metodernas vetenskapliga underlag och detaljerad information om kunskapsläget. Rapporten ingår i SLU Future One Healths rapportserie, nr 2.

Rapporten är en systematisk litteraturgenomgång av komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM) med fokus på metodernas vetenskapliga kvalitet gällande effekt på djurslagen häst, hund och katt. Akupunktur, elektroterapi, ljusterapi och mjukdelsbehandling är några av de behandlingsmetoder som ingår i studien. Studien baseras på drygt 16 000 artiklar, publicerade mellan åren 1980-2020. Rapporten syftar till att höja kunskapsnivån bland djurhälsopersonal, terapeuter, djurägare, försäkringsbolag och myndigheter.

Källa: SLU