Allt fler hundar lämnas till Hundstallet

Allt fler hundar lämnas till Hundstallet

Antalet hundar som lämnades in till Hundstallet under det första halvåret i år ökade jämfört med motsvarande period 2020 och 2021. Det skriver Hundstallet på sin webb.

Ökningen har varit särskilt tydlig vid anläggningen i Staffanstorp där betydligt fler privatpersoner än tidigare har lämnat in hundar för omplacering. Totalt har man tagit emot 77 hundar i Staffanstorp under det första halvåret i år, jämfört med 31 under motsvarande period i fjol och 28 hundar under de sex första månaderna år 2020.

– Det handlar om ett kraftigt ökat behov av att omplacera hundar. Det beror delvis på att myndigheterna har ökat sina aktiviteter som gör att fler hundar omhändertas, samtidigt som volymen av hundar i Sverige har ökat med cirka 20 procent de senaste fyra åren. Detta tillsammans med att vissa under pandemin inte helt tänkt igenom sitt ansvar gör att trycket ökar och kommer att förbli större. Vi arbetar aktivt med att möta detta ökade tryck, säger Per Leander, verksamhetschef på Hundstallet.

Även på Hundstallet i Stockholm har det varit ett intensivt första halvår. Då tog Hundstallets anläggning i Stockholm emot 82 hundar från myndigheterna, vilket kan jämföras med 59 under motsvarande period år 2020.

Sammanlagt kunde Hundstallet omplacera 103 hundar till nya kärleksfulla hem under första halvåret i år. Motsvarande siffra för det första halvåret i fjol var 60 hundar.

Källa och bild: Hundstallet