Amerikanska Mars bygger biodatabank för hund och katt

Big data – och hur det kan användas – är på allvar på väg in i djursjukvården. Inom den amerikanska koncernen Mars Inc, som bland annat äger djursjukvårdskedjan AniCura, pågår ett arbete med att ta fram en biobank med data från 10 000 hundar och 10 000 katter. Det skriver AVMA på sin webb.

AVMA (American Veterinary Medical Association) beskriver projektet som ett samarbete mellan en rad forskningsinstitut främst i USA och Storbritannien. Tanken är att använda artificiell intelligens för att analysera stora mängder data i syfte att hitta dolda mönster, vilket kan leda till mer avancerad diagnostik och tidigare upptäckt av otaliga sjukdomar hos hund och katt. En central samarbetsparter i projektet är brittiska Waltham Petcare Science Institute, som redan har börjat tillämpa en algoritm på katters medicinska data, och då kunnat förutsäga kronisk njursjukdom två år tidigare än om diagnosen ställs på traditionellt sätt. Kunskapen gör att kattägare exempelvis kan byta till foder som bromsar sjukdomsutvecklingen och på sikt minska det totala antalet sjukdomsfall.

Den nya biobanken kommer att innehålla resultatet av rutinmässiga hälsokontroller och tester på blod- och fekala prover, genomsekvenser för djuren, tarmbakterieanalys och information som ägare lämnar genom att besvara frågeformulär om hemmiljö och livsstil. Detta väntas bli den största enskilda samlingen av biologiska data i sällskapsdjurens historia.

Möjligheten att kombinera stora mängder kliniska, genetiska, klimat- och miljödata förändrar hur forskare ser på risker, benägenhetspoäng, hälsoresultat och hur veterinärer kan förebygga sjukdom.

Länk till artikeln här

Källa: AVMA