Brittiska veterinärförbundet uppmuntrar till flexibla arbetsvillkor

Brittiska veterinärförbundet uppmuntrar till flexibla arbetsvillkor

44 procent av de brittiska veterinärerna vill ha mer flexibilitet i arbetslivet. Brittiska veterinärförbundet BVA uppmuntrar nu arbetsgivare att skapa mer anpassade arbetsvillkor.

Det är veterinärbristen, lika skriande i Storbritannien som i Sverige, som gör att BVA nu lanserar en ny kampanj som uppmuntrar arbetsgivare att överväga flexibelt arbete. Syftet är att göra yrkena inom djursjukvården mer attraktiva.

Faktum är att flexibiliteten i den brittiska djursjukvården redan har ökat – men medarbetarna vill ha mer. Statistik från undersökningen Voice of the Veterinary Professional Autumn 2021 visar att nivåerna av det som beskrivs som ”flexibelt arbete” har stigit från 44 procent 2019 till 50 procent 2021. Men undersökningen visade också att många veterinärer skulle vilja arbeta mer ännu flexibelt än vad de gör idag. Bland dem som inte arbetar flexibelt alls vill 53 procent det, och bland dem som redan arbetar flexibelt vill 36 procent ha mer flexibilitet.

Det vanligaste skälet som veterinärer uppger till att vilja arbeta mer flexibelt är mer tid till fritidsaktiviteter 56 procent, livsstilsbehov 50 procent och vårdansvar för anhöriga 28 procent. Andra populära skäl för att söka flexibla arbetsarrangemang var hälsoskäl (28 procent), tid för professionell utveckling (22 procent) och tid för volontärarbete (16 procent).

Givetvis finns det praktiska hinder för att arbetstiderna ska kunna vara helt flexibla. BVA har därför publicerat ett häfte som innehåller fakta, siffror och fallstudier. Tanken är att visa hur flexibelt arbete kan gynna både arbetsgivare och anställda och i slutändan stärka rekrytering och minska personalomsättningen. Den ger också tips och råd om hur man hanterar några av de utmaningar som kan uppstå när man inför ökad flexibilitet på en klinisk arbetsplats. Häftet är bara tillgängligt för BVA:s medlemmar.

Den typ av flexibilitet som veterinärer hoppades uppnå varierade också: Den vanligaste typen som söktes var deltid (31 procent), hemarbete (16 procent) följt av flextid (13 procent).

–Vi förstår att arbetsgivare tvekar att införa flexibelt arbete när de redan kämpar för att bemanna. Men lösningen ligger inte i att veterinärer arbetar allt fler timmar. I stället måste medlemmarna i vårdteamen stötta varandra. En bättre balans mellan hem och arbete kan också vara en nyckel till att anställda bestämmer sig för att stanna kvar i yrket, säger BVA:s vice ordförande Malcolm Morley i en artikel på BVA:s webb.

Källa: BVA