Ekologiska djurhållare måste ansöka om att få avhorna

Ekologiska djurhållare måste ansöka om att få avhorna

Av djurskyddsskäl bränner veterinärer och husdjurstekniker hornanlag på kalvar som är upp till åtta veckor gamla. Nytt för i år är att EU kräver att ekologiska djurhållare ansöker om tillstånd för det hos Jordbruksverket.

De nya reglerna gäller från den 1 januari i år för ekologiska djurhållare som vill fortsätta att avlägsna hornanlag på kalvar och killingar eller avhorna nötkreatur. Alla 526 ekologiska djurhållare som fram till i mitten av förra månaden har ansökt har fått det beviljat av Jordbruksverket.

Marie Baude är djurhälsoveterinär på den verksamhet husdjursföreningen Växa bedriver i Vänersborg. Hon avhornar många kalvar varje år, och förklarar hur det går till:

– Som veterinär ger vi sedering först, sedan lokalbedövning och långtidsverkande smärtlindring. Sedan bränner vi helt enkelt hornanlagen.

På Växa får både veterinärer och husdjurstekniker utföra ingreppet, men det är endast veterinärer som får ge lugnande medel. Hornanlagen bränns bort med ett gasdrivet brännjärn, vilket tar mellan tio och tolv sekunder.

Ett problem för Marie Baude och hennes kolleger, och som ger ett extra arbetsmoment, är att de gasdrivna brännjärn som används levereras med en för skarp kant som anläggs mot kalvarnas hornanlag. Det kan orsaka blödningar och därmed onödigt lidande.

– Är kanten för vass och toppen för skålad blir avhorningen inte bra, eftersom det inte finns någon anläggningsyta på toppen mot hornanlaget. Vid något tillfälle har husdjurstekniker faktiskt skurit av hornanlaget snarare än bränt av det och då har djuren fått blödningar.

För att undvika det har Växa infört rutinen att slipa av skarpa brännjärn.

Ett annat problem som veterinärer upplever när de avlägsnar hornanlag med brännjärn är den rök som utvecklas. Både Växa och Distriktsveterinärerna ger därför sina veterinärer tillgång till personlig utrustning så som halvmask med gasfilter.

– Röken är obehaglig. Vi har som rutin att använda gasmask vid avhorning, säger Marie Baude.

Problemen med röken kan mildras genom att djurens päls klipps ner i området där brännjärnet används och att djurhållaren hjälper till genom att suga bort rök med en industridammsugare.

Maria Ottosson, produktionschef lantbruk på certifieringsorganet KIWA som har cirka 950 djurhållare som kunder, ser en fördel med att avhorningen blir mer reglerad i Sverige.

– Vi har avhornat i Sverige under lång tid för att djur eller människor inte ska skada sig. När nu djurhållarna måste ansöka om det, blir det kanske mer kontrollerat, säger hon.

Men det finns andra aspekter av djurskydd, säkerhet och avhorning. I dag får kalvar enligt Jordbruksverket avhornas upp till åtta veckors ålder, och vid sent utvecklade hornanlag kan enstaka kalvar få vara ännu äldre. De har då blivit så pass stora att avhorningen innebär risker för både veterinärerna och djuren. Enligt en tillverkare av brännjärn finns ett bättre och djurvänligare sätt. Men det får inte användas i Sverige eftersom det skulle innebära att man släpper på kravet att en veterinär ska utföra ingreppet.

– Om man avhornar en kalv när den är åtta veckor då blir ingreppet relativt stort och kalven kan fara illa, förklarar Per Nilsson på det tyska företaget Albert Kerbl GmbH som äger varumärket Buddex. Det är deras gasdrivna brännjärn som används av veterinärer på Distriktsveterinärerna och husdjursföreningen Växa.

Enligt Per Nilsson skulle det vara bättre och mer skonsamt för kalvarna om man lät djurhållare själva utföra avhorningen när djuren är 1-3 veckor gamla, och att då använda ett batteridrivet brännjärn.

– Vid den åldern är avhorningen ett mindre ingrepp. Man trycker utrustningen mot hornanlaget vilket aktiverar en metallspets och så vrider man och bränner i en hel cirkel. Då stoppar man blodtillförseln till hornet och hornet slutar att växa, säger han.

I Sverige får djurhållare inte själva ta bort hornanlag på kalvar utan det ska göras av veterinärer eller speciellt utbildade husdjurstekniker.

– För att få ekonomi i det hela samlar djurhållarna ihop kalvarna och när de har ett visst antal ringer de veterinären. Då blir ingreppet mer traumatiskt för kalvarna, säger Per Nilsson.

Det finns också djurhållare som av etiska skäl väljer att inte avhorna eller avla på djur som har anlag för att vara hornlösa, så kallade pollade djur.

Text: Håkan Frisell