Agria vänder på vårdkedjan

Agria vänder på vårdkedjan

Agria skapar en ny vårdkoordinering som innebär att djurägare vänder sig direkt till Agria om djuret blir sjukt. Via appen Agria Vårdguide eller på telefon gör en legitimerad djursjukskötare eller djurvårdare en första bedömning av djurets tillstånd, och ger förslag på nästa steg.

Förebilden är humanvårdens flera olika instanser beroende på patientens vårdbehov. I längden gynnar det djurägaren, försäkringskollektivet och djursjukvårdsbranschen att djuren får vård som är anpassad till det aktuella vårdbehovet – varken mer eller mindre, skriver Agria i ett pressmeddelande.

Vid behov bokas ett besök hos en fysisk veterinär, då Agria skriver en remiss till veterinären. Djurägare kan också få rådet att avvakta någon dag, medan det i andra fall kan handla om digital rådgivning av veterinär på Agria Vårdguide.

Vid akut tillstånd kontaktar djurägaren omgående närmsta klinik.

Agria blir därmed det första försäkringsbolag som i egen regi hjälper djurägare att hamna rätt i vårdkedjan dygnet runt. Bokningstjänsten, som finns via telefon och appen Agria Vårdguide, är öppen för alla djurslag.

–Vi ser att djurägare söker vård oftare samtidigt som bristen på veterinärer är påtaglig, och en hel del fall kan hanteras på andra sätt än i dag. Här behöver vi tänka om och hitta nya vägar. Därför vill vi att djurägare kontaktar oss i första hand när djuret inte mår bra, så säkrar vår djursjukvårdspersonal att djuret får tillgång till rätt typ av djursjukvård, säger Agnes Fabricius, vd för Agria Djurförsäkring.

Hon menar att förändringen bidrar till effektivare vård där veterinärernas tid nyttjas bättre. Samtidigt stabiliseras skadekostnader och därmed kostnadsnivån på djurförsäkringen.

Sedan 2016 har antalet veterinärbesök ökat med 25 procent bland hundar och hela 34 procent för häst.

Källa: Agria. Bilden föreställer Agrias vd Agnes Fabricius