Djurens valkompass visar liten skillnad mellan partierna

Djurens valkompass visar liten skillnad mellan partierna

2288 Djurens vårdguide har genomfört en utfrågning av alla riksdagspartier inför valet på söndag. Svaren visar att partier är relativt eniga om att det behövs fler veterinärer i Sverige. Det verkar också finnas en samsyn om att vården av lantbruksdjur bör prioriteras.

Sammanfattningsvis kan man säga att politikerna anser att de höjda kostnaderna för sällskapsdjuren ska bäras av djurägarna själva, antingen direkt eller genom försäkringarna. Däremot vill flera partier, exempelvis Kristdemokraterna och Centern, att staten tar ett större ansvar för smittskydd och jourberedskap vad gäller lantbruksdjuren.

Flera partier ser fram emot den utredning om djurhälsovård som ska läggas fram i höst, och flera partier, bland andra Moderaterna, vill ha fler utbildningsplatser för veterinärer och djursjukskötare. Socialdemokraterna och Miljöpartiet påpekar att sådana beslut redan har fattats.

Länk till valkompassen här