Etolog och ekolog får SLU:s förtjänstmedaljer

Etolog och ekolog får SLU:s förtjänstmedaljer

Två av tre forskare som tilldelas SLU:s förtjänstmedaljer 2022, har bäring på djur och djurvälfärd. Det är etologen professor Harry Blokhuis samt ekologen Michael Bertram.

Harry Blokhuis är sedan 2007 professor i etologi vid SLU och kommer ursprungligen från Nederländerna. Han har bedrivit ”omfattande och internationellt mycket högt ansedda insatser inom området etologi, med fokus på djurvälfärd. Hans forskning, som har utmynnat i över 300 vetenskapliga artiklar, har varit originell, nydanande och högkvalitativ”, enligt SLU. Professor Harry Blockhuis tilldelas SLU:s stora förtjänstmedalj.

SLU:s förtjänstmedalj i silver tilldelas Michael Bertram, som genom sin forskning vill förstå hur vilda djur påverkas av kemikalier som människan sprider i miljön, till exempel hormoner och antidepressiva läkemedel. Han är särskilt intresserad av att undersöka om och hur nya typer av föroreningar stör komplexa egenskaper och beteenden hos djuren, och vilka följder detta kan ha för individer, populationer och samhällen i förorenade ekosystem. Han har exempelvis gjort flera studier som visar hur läkemedelsrester i vattenmiljöer påverkar beteenden kopplade till fortplantning hos fisk.

Michael Bertram tog ut sin doktorsexamen vid Monash University i Australien i februari 2019.

Förtjänstmedaljen i guld tilldelas docent Rosario Garcia-Gil. Hon har varit verksam vid SLU sedan 2005, och har tilldelats medaljen tack vare tillämpad skogsgenetisk forskning om framförallt gran och tall.

Källa: SLU