Gamla receptblanketten försvinner snart

Gamla receptblanketten försvinner snart

Den 28 september försvinner den tidigare receptblanketten vid förskrivning av läkemedel för djur. Då gäller enbart den nya blanketten, som infördes den 28 januari i år. Det skriver Läkemedelsverket.

Sedan den 28 januari 2022 gäller en ny receptblankett vid förskrivning av läkemedel för djur. Förutom att vissa nya receptuppgifter tillkommit ska veterinärens veterinärnummer finnas som en streckkod på receptblanketten.

Den tidigare receptblanketten har fått användas under en övergångsperiod. Från och med den 28 september får bara den nya receptblanketten användas vid utfärdande av recept för djur på pappersblankett.

Recept som utfärdas på den äldre blanketten till och med den 27 september är giltiga för expediering hela sin ordinarie giltighetstid.

Den nya receptblanketten kan beställas från Adda Kompetens.

Källa: Läkemedelsverket