Hög tid att skaffa reservkraft till kliniken

Hög tid att skaffa reservkraft till kliniken

Djursjukvården har inte tillräckligt med reservkraft om det skulle bli elransonering eller strömavbrott – vilket kan ge allvarliga konsekvenser. Det är hög tid att förbereda sig.

– Elen kan stängas av utan förvarning och om du står mitt under en operation kan det bli stora problem, säger Emma Terander på branschorganisationen Gröna arbetsgivare.

Elavbrott kan också göra arbetsmiljön farlig för personalen, beroende på vad det är för djur som just då behandlas, konstaterar hon.

– Det viktigaste för oss nu är att tillse att vi klassas som en samhällsviktig verksamhet. Annars kan vi inte säkra djurskyddet, och både människor och djur kan utsättas för risk. Detta behöver lösas innan vi ställs inför en ransoneringssituation.

Emma Terander har blivit kontaktad av flera medlemsföretag inom den privata djursjukvården gällande elförsörjningen i vinter. Myndigheterna har enligt uppgift börjat kartlägga samhällsviktiga verksamheter för att planera för eventuell elransonering. Det väcker oro, då djursjukvården i princip inte har någon reservkraft alls – inte ens de stora enheterna. Risken är att djursjukvården kan tvingas till avlivning i fler fall än normalt.

Emma Terander har i dagarna vänt sig till bland annat SVA för att få vägledning. Där är man förvånad över medlemsföretagens brist på reservkraft.

– Jag är lite förvånad över att de inte ens har uninterrupted power supply (avbrottsfri kraftförsörjning, en apparat som används vid strömavbrott, red:s anm). Det finns UPS:er som man sätter in på sitt lokala elnät om man har ett känsligt instrument. Det är en överkomlig investering som räcker långt under normala förhållanden, säger Ann Lindberg, generaldirektör på SVA.

Det finns goda grunder både ur arbetsmiljöperspektiv och ur djurskyddsperspektiv att fundera över reservkraft, anser hon.

Sedan år 2010 finns det en process som kallas Styrel på Energimyndigheten som hjälper myndigheter och elnätsföretag att prioritera elförsörjning till samhällsviktiga verksamheter. Det är nämligen de enskilda kommunerna och lokala elbolagen som gör prioriteringen av verksamheter.

– Det är kommunerna tillsammans med de lokala elnätsbolagen som kartlägger. Där finns listorna. Vi kan inte se hur det ser ut för den lokala djursjukvården, säger Ola Westberg, presschef på Energimyndigheten.

Skulle det bli aktuellt är det statliga Svenska Kraftnät som beordrar manuell förbrukningsfrånkoppling. Ola Westberg tycker att verksamheter som djursjukvården borde ha en beredskap för detta.

– Man bör se över sin egen verksamhet. Elavbrott kan uppstå, säger han.

Det är länsstyrelsen som sammanställer uppgifter om de elledningar som olika kommuner vill rangordna för att de mest kritiska samhällsviktiga verksamheterna inte ska riskera att kopplas bort om det blir elbrist.

– Länsstyrelsen jämkar ihop alla dessa rangordningsförslag, säger Anna Öhman, handläggare på enheten för samhällsskydd och beredskap på Länsstyrelsen Stockholm.

En konsekvens är att eftersom det är själva elledningarna som prioriteras, får alla verksamheter som ligger på en ledning med en prioriterad verksamhet el även om de inte är samhällsviktiga.

– Ja, om man ligger på en prio-ett ledning, säger Anna Öhman.

Text Håkan Frisell