Hur har du det på jobbet, Elisabet Ekman?

Hur har du det på jobbet, Elisabet Ekman?

Elisabet Ekman, universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, jobbar sedan 1994 på SLU patologen. Hon oroas över att antalet obduktioner minskar.

Det berättar hon i en intervju i nästa tryckta nummer av VeterinärMagazinet.

På frågan om vad som är intressant med patologi, svarar hon:

– Att patologi intresserar mig beror på att jag ser det som grunden i veterinärmedicinen, hur uppstår och utvecklas sjukdomar och vilka förändringar ses i organen. Trots att jag arbetat med det i snart 30 år behöver jag ofta diskutera fallen med mina kolleger och vi sitter ofta tillsammans vid ”multiheadmikroskopet” och tittar på de histologiska snitten. Antalet obduktioner på både djur och humansidan minskar dock och det är oroande.

Elisabeth Ekman anser att obduktioner är en kvalitetskontroll på vården som är viktig både för djurägaren och veterinären.

Läs hela artikeln i VeterinärMagazinet nr 6, som utkommer i november.