Nu ska bedömningar av grishälsa styras upp

Nu ska bedömningar av grishälsa styras upp

Vet grisföretagarna vad som räknas som en för smutsig gris eller vad som är tillräckligt med strö? Nu pågår ett samarbetsprojekt mellan Sigill Kvalitetssystem, Gård & Djurhälsan, länsstyrelser och certifieringsorgan för att se till att bedömningar kring djurhälsa görs på samma sätt oavsett vem som besöker gården.

De senaste åren har det ofta framkommit att det är oklart vad som gäller i lagstiftningen, skriver Sigill Kvalitetssystem i ett pressmeddelande. Organisationen äger och förvaltar certifieringen IP Gris Grund, har tillsammans med Gård & Djurhälsan startat ett samarbete för att reda ut vad som gäller.

Syftet är att fler aktörer ska sätta samma nedre ribba för bedömningar vid frågor som var går gränsen för rena djur, mängd strö eller hur man ska mäta ljusnivån i stallet, heter det i pressmeddelandet.

– Vi såg att de här frågorna ofta dök upp från revisorer som gör kontroller för IP Grund Gris och många företagare kände sig osäkra på vad som egentligen gäller och så kan vi ju inte ha det, säger Helena Hultborn, djuromsorgsansvarig på Sigill Kvalitetssystem.

Gård & Djurhälsan har identifierat samma problem eftersom deras veterinärer som arbetar med gris utfärdar djurskyddsdeklarationer för gårdar som har villkorad läkemedelsanvändning. De såg att det fanns skillnad i vilka bedömningar de gjorde i jämförelse med till exempel djurskyddsinspektörer från länsstyrelsen.

–Det är kul att det här arbetet nu leder till faktiska förändringar. Djurägaren ska kunna känna sig trygg med att en djurskyddskontroll av länsstyrelsen inte blir en otrevlig överraskning om veterinären eller revisorn sagt att djurskyddet är OK, säger Gunnar Johansson, djurhälsoveterinär på Gård & Djurhälsan.

Han fortsätter:

–Bland annat planerar Jordbruksverket för nya kalibreringar för att säkerställa att bedömningarna som veterinärer och djurskyddshandläggare gör blir mer likartade.

IP Gris Grund är en certifiering som har tagits fram i samarbete med branschen och alla större slakterier ställer krav på att denna grundcertifiering finns hos grisföretaget. IP Gris Grund innehåller regler för djuromsorg och livsmedelssäkerhet och garanterar att företaget följer både gällande lagstiftning och branschriktlinjer.

 

Källa: Sigill Kvalitetssystem