Ny Evidensiaklinik i Uppsala ska främja utbildning

Ny Evidensiaklinik i Uppsala ska främja utbildning

Evidensia planerar att öppna en ny klinik på i Uppsala med namnet Uppsala Veterinärklinik Evidensia. Bygget påbörjas nu och öppning beräknas ske under 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.

Klinikens placering och utformning ska ge närhet till mer veterinärmedicinsk kompetens och ytterligare utbildningsmöjligheter i de egna lokalerna, skriver Evidensia.

De 1 600 kvadratmeter stora lokalerna kommer omfatta såväl tidsbokad som akut mottagning, tandavdelning, operationssalar och avancerad bilddiagnostik. Fördelarna med att bygga en helt ny klinik i moderna anpassade lokaler är att från start kunna implementera den mest uppdaterade tekniken när det gäller veterinärmedicinsk utrustning.

Den nya kliniken ska ha ett påtagligt utbildningsfokus, och Evidensia Academy kommer att hålla vidareutbildningar i lokalerna. Närheten till Arlanda, E4:an och Uppsalas tågstation underlättar för nationella och internationella utbildare samt kursdeltagare. Utbildningslokalerna kommer även utformas med syfte att anordna studentaktiviteter, i framtiden erbjuda praktikplatser för studenter.

Klinikens läge kan beskrivas som mitt i veterinärmedicinens centrum med närhet till SLU, UDS, SVA samt Läkemedelsverket och Livsmedelsverket.

Redan i dag finns utbyten mellan Evidensia, SVA och SLU. Dessa består av exempelvis forskningssamarbeten, nätverkande mellan kliniskt verksamma veterinärer och akademisk personal samt vidareutbildning. Evidensia hjälper även veterinärstudenter i deras examensarbeten, erbjuder praktikplatser för studenter på Evidensias smådjur- och hästkliniker, samverkar inom vårdhygien- och antibiotikafrågor samt remitterar patienter mellan Evidensia och UDS.

Den nya Evidensiaklinikens korta avstånd till universitetsområdet, UDS och SVA ger ännu bättre förutsättningar för utbytet att fortsätta att utvecklas. Ambitionen är även att kliniken ska kunna avlasta UDS när patienttrycket av behövande patienter blir för stort, ett i perioder välbehövligt tillskott till stadens veterinärutbud för akut sjuka djur.

Evelina Ögren, landschef för Evidensia Sverige, berättar:
– Vi har länge haft en ambition att finnas i Uppsala och vara en del i att driva och utveckla djursjukvården framåt. Evidensia ska erbjuda högkvalitativ vård som möter djurägarnas och de sjuka djurens behov. En förutsättning för det är ständiga medicinska framsteg.

Källa: Evidensia