Upprop från veterinärstudent: Besvara enkäten om din kunskap inom etologi!

Upprop från veterinärstudent: Besvara enkäten om din kunskap inom etologi!

Gavroche Boisduloup är veterinärstudent som nu skriver sitt examensarbete. Till det behöver han hjälp att besvara en enkät om djursjukvårdspersonalens inställning till vanliga problembeteenden hos hund.

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur legitimerad djurvårdspersonal förhåller sig till olika problembeteenden hos hund. Gavroche vill få en bild av hur denna yrkeskategori hanterar frågor rörande beteende och etologi.

–Då veterinärer och djursjukskötare har en unik position som auktoriteter inom djurs välbefinnande har de även stor möjlighet att förbättra djurs levnadsförhållanden. Inte bara rent medicinskt, utan också genom att hjälpa djurägare komma till rätta med beteenden som kan skapa problem för dem och deras djur, säger Gavroche Boisduloup.

För att kunna genomföra undersökningen har han skapat en online-enkät med frågor, och vore tacksam om du som läser detta ville besvara enkäten och därmed bidra till ökad kunskap.

Länk till enkäten här

Bilden föreställer Gavroche Boisduloup