Hur har du det på jobbet, Linnea Lang?

Hur har du det på jobbet, Linnea Lang?

Till årsskiftet är Linnea Lang från Trollhättan klar med sina studier hon påbörjade 2017. Då avslutar hon också ett år som ordförande i veterinärmedicinska föreningen.

Hur har året varit för dig?
–Jag har lärt mig så mycket, inte minst om föreningsliv. Jag har lärt mig hur man ska driva olika frågor. Förstå vikten av teamet, det vill säga styrelsen. Det är ju ett samarbete som kräver en del av oss alla som personer. Jag har också fått insyn i hur universitetsmiljön fungerar. Att ha ett ideellt engagemang känns viktigt för mig. Självfallet har jag knutit en massa kontakter. Mitt ordförandeskap har varit ett bra sätt att nätverka.

Du gör detta vid sidan av dina heltidsstudier. Hur får du tiden att räcka till?
–Det blir en del pusslande. Men jag har bra lärare som hjälper mig att få ihop min tid så att jag både hinner med studier och föreningsarbetet. Men jag räknar nog att mellan fem och femton timmar per vecka går till ordförandesysslor. Det fungerar också tack vare att jag hade en bra företrädare som kunde sätta in mig i jobbet på ett effektivt sätt.

Läs hela inervjun med Linnea Lang i VeterinärMagazinet nr 7 som utkommer strax före jul.

Text: Beata Hansson
Foto: Johan Deander