Norsk hovrätt: Otillåtet att avla på cavalier king charles spaniel i Norge

Norsk hovrätt: Otillåtet att avla på cavalier king charles spaniel i Norge

Det blir inte tillåtet att avla på cavalier king charles spaniel i Norge av djurskyddsskäl, enligt en dom från norsk hovrätt. Det skriver tidningen Djurskyddet.

Det var i vintras som en dom föll i Oslo Tingrett om att inte tillåta fortsatt avel engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel av djurskyddsskäl. Anlagen för ett antal ärftliga sjukdomar är så spridda att det inte längre går att få fram friska hundar, enligt domstolen.

Domen överklagades av norska kennelklubben NKK till Borgarting lagmannsrett i Oslo, som motsvarar svensk hovrätt slog fast att det strider mot norsk djurskyddslag att fortsätta avel på cavalier king charles spaniel. För engelska bulldoggar sätter hovrätten tröskeln högre, och anser att bevisningen inte är tillräcklig för att fortsätta förbudet från tingsrätten, skriver Dyrebeskyttelsen Norge i ett pressmeddelande.

Hovrätten bedömde att avel på hundar med BOAS, Brachycephalic Obstructive Airway Syndrom, grad 0 och 1 inte innebär ett brott mot norsk djurskyddslag.

Det finns ytterligare en instans i norskt rättsväsende, Norges Høyesterett. Förmodligen kommer domen att överklagas och eventuellt bli prövad där.

Källa: Djurskyddet