Chefen för UDS: Vi rekryterar och omorganiserar

Chefen för UDS: Vi rekryterar och omorganiserar

Avhoppen från UDS oroar många, och tf universitetsdjursjukhusdirektör Marianne Grauers medger att man har dragits med arbetsmiljömässiga och ekonomiska problem. Men nu är en omorganisation och nyrekrytering i gång, skriver hon i e-post till VeterinärMagazinet.

På kort tid har många erfarna veterinärer lämnat UDS och flera läsare har hört av sig till VeterinärMagazinet och uttryckt oro för hela Veterinärhögskolans framtid. UDS smådjurskliniken har stängt kvällar och helger fram till 8 januari. Här svarar Marianne Grauers, t f universitetsdjursjukhusdirektör, på sex frågor från VeterinärMagazinet.

Frågorna ställdes av VeterinärMagazinets Ingrid Kindahl och har besvarats per e-post.

Varför har så många veterinärer slutat på UDS?

På smådjurskliniken har flera veterinärer valt att avsluta sina anställningar. På hästkliniken har vi personalomsättning som motsvarar våra vanliga nivåer. Det råder veterinärbrist i Sverige i dag och UDS har många kompetenta medarbetare som är attraktiva för andra arbetsgivare.

UDS har under en tid dragits med arbetsmiljömässiga och ekonomiska problem. Detta är naturligtvis inte hållbart och mot den bakgrunden görs nu en omorganisering av verksamheten. Förändringar i en befintlig verksamhet innebär alltid vissa utmaningar, vissa medarbetare ser behoven medan andra väljer att gå vidare. Jag hoppas att våra medarbetare kommer att ha tillit till och tålamod med processen och även själva ser att det kommer komma mycket bra saker ur detta, för det är målsättningen. Jag är övertygad om att vi med detta arbete kommer att bygga en attraktiv och stimulerande miljö för de som vill jobba med djursjukvård, forskning och utbildning i absolut världsklass.

Stämmer det att nu bara finns 7 veterinärer att schemalägga?

Nej det stämmer inte, vi har drygt 70 veterinärer tillgängliga idag på UDS. Vi har därmed kvar bemanning som har skött och kan sköta verksamheten.

Kan veterinärutbildningen upprätthållas med så få som kan undervisa?

Det är inte UDS som utbildar veterinärer. SLU och den berörda fakulteten har tillräckligt med akademisk personal som undervisar så jag ser inte att någon risk för upprätthållandet av utbildningen föreligger.

Finns det risk för att utbildningen förlorar sin examinationsrätt?

Nej. Vi ser ingen risk att SLU:s examinationsrätt kommer att påverkas. Den akademiska organisationen är intakt och är den som ansvarar för veterinärutbildningen. Det är inskrivet i högskoleförordningen att SLU har examinationsrätt och de krav som där ställs upp på utbildningen, möter vi. Examinationsrätten är inte avhängig av antalet legitimerade veterinärer på smådjurskliniken, utan hänger ihop med SLU:s totala akademiska kompetens inom de vetenskapliga disciplinerna.

Har ni varit i kontakt med Jordbruksverket och Landsbygdsdepartementet om situationen?

Universitetet har sina ordinarie, kontinuerliga dialoger med närstående aktörer. Den tillfälliga ändring av öppettider på Smådjurskliniken som görs är under kontroll och har inte föranlett några särskilda kontakter. Vi har en plan framåt och är i gång med rekryteringar.

Vilka lösningar diskuteras? Hur snabbt kan det gå att förbättra situationen?

Just nu pågår en omorganisation för att dels möta de utmaningar som en utökning av antalet utbildningsplatser för veterinärer från 100 till 145 nybörjarplatser varje år, dels för att integrera djursjukhuset med fakulteten samt för att förbättra arbetsmiljön. En ytterligare uppgift är att hantera det underskott som djursjukhusverksamheten dragits med. Vi har ett antal rekryteringar i gång och jag är hoppfull kring att kunna slutföra ett antal av dem inom kort. Vi planerar för att återgå till ordinarie öppettider så snart som möjligt.

VeterinärMagazinet har sökt Linnea Lang, ordförande för studentkåren VMF för en kommentar.