”Det tar 100 år för djurförsöken att försvinna”

”Det tar 100 år för djurförsöken att försvinna”

Utfasningen av djurförsök tar minst 100 år med nuvarande tempo, Det går alldeles för långsamt, säger veterinären Samantha Saunders, vetenskaplig programchef för Cruelty Free International i Storbritannien enligt en artikel i tidningen Djurskyddet.

Enligt artikeln behöver en tidsplan för utfasningen med klara och tydliga mål. EU har visserligen fattat beslut om att djurförsöken ska bort, men ingenting är sagt om när.

Cruelty Free Internationals mål är att djurförsöken helt ska försvinna. Samantha Saunders pekar på att endast 30 procent av de djurförsök som utförs i Europa görs för att myndigheterna kräver det, till exempel i samband med läkemedelsutveckling. Miljontals djur dör också helt i onödan, eftersom man föder upp betydligt fler försöksdjur än vad som används. Enligt de senaste siffrorna handlar det bara i Europa om 12,6 miljoner djur varje år som avlivas för att de ”inte behövs”, säger hon.

För att nå EU:s mål om övergång till djurfria metoder inom en rimlig tidsram behövs mer pengar till forskning om och med djurfria metoder. Mindre än en halv procent av EU:s budget för djurförsök används för utveckling och användning av icke-djurmodeller och metoder.

Källa: Djurskyddet