Examinationskommittén för steg 1-specialister har avgått

Examinationskommittén för steg 1-specialister har avgått

ESK1, den kommitté som examinerar steg 1-specialister i hundens och kattens sjukdomar, har avgått i sin helhet. Det framgår av ett brev som kommittén skickat till ledningen för Sveriges Veterinärförbund och som VeterinärMagazinet tagit del av.

Kommittén ställde sina platser till förfogande med omedelbar verkan den 4 november. Examinationen sker normalt under februari månad, och vid jultid före det brukar ESK ha arbetat fram det skriftliga provet. Det har den avgångna kommittén inte gjort i år.

Anledningen till avgången är enligt brevet att kommittén förlorat förtroendet för den organisation som den har arbetat för, det vill säga Sveriges Veterinärförbund, som man anser ”behandlar sina anställda på ett häpnadsväckande sätt”.

Ole Frykman, tidigare ordförande i kommittén, säger till VeterinärMagazinet att åtgärden har sin grund i att en anställd på förbundet tvingats lämna sin anställning efter diskriminerande behandling, trakasserier och repressalier.

– Vi har förstått att personen har avskärmats, fråntagits arbetsuppgifter och varit utsatt för aggressivt beteende. I ett samtal medgav förbundsdirektören för mig att det gjorts en anmälan av den anställda samt att målet var att avskeda personen, men han förklarade inte på vilken grund. Som vi ser det tvingades den anställda att inleda en rättslig motprocess som till slut ledde till förlikning.

Ole Frykman var under 12 år ordförande i ESK, som fram till årsskiftet 21/22 hade Jordbruksverket som huvudman. Våren 2021 tog Jonas Eriksson över som ordförande i ESK, och Ole Frykman kvarstod i en rådgivande roll för att underlätta övergången när huvudmannaskapet för specialistutbildningen övergick till SVF från 1 januari 2022.

– Jag var den som hade kontakt den anställda på förbundet och såg hur hen mådde allt sämre, säger Ole Frykman.

Han fortsätter:

– Vi (i avgångna ESK) vet att vår avgång skapar problem för aspiranterna, men detta är så flagrant att vi inte kan arbeta under en sådan ledning.

En annan aspekt är att Ole Frykman är kritisk till att medlemmarnas pengar används till förlikning. Det vore betydligt bättre att skapa en god arbetsmiljö för veterinärer runt om i landet, anser han.

VeterinärMagazinet har sökt förbundsordföranden Eleonor Fredler i SVF för att höra hur man planerar att gå vidare med specialistexaminationerna. Hon uppger att det inte är korrekt att hela ESK har avgått, samt att examinationen ska ske som vanligt i februari 2023.

De ledamöter som ingick i ESK och som undertecknat brevet och därmed avgått är: Jonas Eriksson, ordförande, Maria Stadler, Erica Wiss, Kajsa Winblad, Maria Hörnfeldt, Mikael Svensson, samt tidigare ordförande Ole Frykman och Christophe Bujon, tidigare ledamot.

Text: Ingrid Kindahl