Företagen får vänta på elstöden

Företagen får vänta på elstöden

Energi- och näringsminister Ebba Busch meddelade vid en pressträff att elstödet för företag är högsta prioritet, men att regeringen inte kan fatta beslut om utbetalning förrän EU-kommissionen respektive Energimarknadsinspektionen har godkänt utformningen av stödet.

Elstödet till företag delas in i två kategorier: Ett generellt och ett som avser elintensiva företag. Ebba Busch betecknade elstödet som ”otroligt prioriterat”, men beslut om utbetalning är avhängigt godkännanden från Energimarknadsinspektionen vad gäller det generella stödet och från EU-kommissionen avseende stödet för elintensiva företag.

Det generella stödet: Regeringen har nu bett Svenska Kraftnät att utarbeta en ansökan om ett generellt stöd till företag och skicka in det till Energimarknadsmyndigheten senast den 4 januari. ”De får jobba över jul, de får jobba över nyår”, slog Ebba Busch fast.

När det gäller stödet till elintensiva företag kunde hon ge bättre besked om hur det ska utformas: Stödet ska ha ett tak på 2 miljoner euro (cirka 20 miljoner kronor), det kan sökas för perioden oktober till december och jämförelsen ska ske med elpriset ett år tidigare. Ansökan ska skickas till Energimyndigheten.

Vilka företag som ska betraktas som elintensiva beror på elanvändning per omsättning. Ebba Busch visade ett konkret exempel: Ett företag som har en omsättning på 75 miljoner kronor och har samma elanvändning i år som förra året, som i år betalar ett snittpris på 2 kr per kilowattimme men förra året hade ett snittpris på 70 öre per kilowattimme, kan få ett stöd på 230 000 kronor för perioden oktober till december 2022.

Men – som sagt – EU-kommissionen måste godkänna detta innan regeringen kan fatta något beslut om när pengarna kan komma.

Text Ingrid Kindahl Bilden föreställer energi- och näringsminister Ebba Busch. Foto Ninni Andersson