Plasmabyte räddade skotska hunden Riley

Plasmabyte räddade skotska hunden Riley

På ett djursjukhus i Skottland har en ettårig hund räddats till livet genom plasmabyte. Det skriver Vet Times.

Springer spaniel/border colliekorsningen Riley led av immunförmedlad hemolytisk anemi, och hans tillstånd förvärrades trots nio blodtransfusioner. Han har nu återhämtat sig helt efter flera dagar på intensivvården på Vets Nows akutavdelning i Glasgow. Behandlingen där följdes av sex månaders medicinering. Vårdteamet använde en behandlingsteknik som kallas terapeutiskt plasmabyte eller aferes.

Diagnosen ställdes sedan tester utförts vid The Royal School of Veterinary Studies i Edinburgh, dit Riley remitterats från sin lokala veterinärklinik i Perth. Under resan till Edinburgh, som tar cirka en timme med bil, stod två veterinärer i beredskap ifall han skulle drabbas av ett anfall.

Plasmabyte innebär att patientens blod bearbetas så att plasman separeras från cellerna i syfta att avlägsna de skadliga ämnena.

– Denna teknik har bara använts två gånger tidigare i Skottland för den här sjukdomen, och en gång tidigare för en annan sjukdom, säger Neus Elias, specialist på Vets Now, till Vet Times.

Under loppet av sex timmar behandlades en och en halv liter av Rileys blod. Plasman kasserades, varefter Riley fick en transfusion med en lika stor volym plasmaprodukter från friska hunddonatorer. De tvättade cellerna fördes sedan tillbaka till honom.

Fem dagar efter ingreppet var Riley frisk nog att lämna sjukhuset, men han isolerades från andra hundar och genomgick medicinering i sex månader för att minska infektionsrisken. Han kommer också att behöva fortsätta gå på blodkontroller.

– Rileys fall visar att även i de mest dystra situationer finns det ofta hopp om att djuret kan bli friskt, säger Neus Elias.

Källa: Vet Times. Bilden är en genrebild.