UDS korta öppettider vållar oro bland studenterna

UDS korta öppettider vållar oro bland studenterna

Det en finns oro bland studenterna på grund av att många veterinärer slutat på UDS. Men det är SLU som har det yttersta ansvaret för utbildningen. Det säger ordförande för VMF, Linnéa Lang.

VMF, Veterinärmedicinska föreningen, är studentkåren för djursjukskötarstudenter, veterinärstudenter, studerande vid tilläggsutbildningen för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz samt forskarstuderande vid VH-fakulteten vid SLU. När Linnea Lang vid årsskiftet ersätts av Karin Kjellander, har hon varit ordförande för VMF i ett år, samt är klar med sin utbildning till veterinär.

Det senaste året har bristen på veterinärer i hela landet accentuerats ytterligare, och under hösten har många erfarna veterinärer sagt upp sig från universitetsdjursjukhuset UDS i Ultuna, där mycket av den praktiska utbildningen av veterinärer och djursjukskötare sker. Blivande djursjukskötare har verksamhetsförlagd utbildning på UDS, och när det blir brist på personal som kan handleda, uppstår problem.

På senhösten kom så beskedet att UDS tvingas stänga smådjurskliniken från klockan 16 på vardagar och på helgerna på grund av arbetskraftsbrist.

– Det leder till att UDS får in färre patienter och därmed får vi studenter se färre fall. Det finns en stor oro bland studenterna för att kvaliteten på utbildningen ska försämras både på kort och lång sikt. Samtidigt ska man komma ihåg att det inte är UDS som har ansvar för utbildningen, utan det har universitetet. Vi vet att de ansvariga där jobbar för att det ska bli så bra som möjligt, säger Linnéa Lang.

Enligt tf universitetsdjursjukhusdirektören Marianne Grauers har UDS under en tid dragits med arbetsmiljöproblem och ekonomiska problem, som man nu håller på att åtgärda.

I vilken mån känner studenterna av dessa problem?

– Det märks att UDS-veterinärerna har för lite tid och att många har det stressigt, säger Linnéa Lang.

Hur trivs studenterna generellt på utbildningen?

– Varje år genomför VMF en psykosocial hälsoenkät bland veterinär- och djursjukskötarstudenter. Svaren visar tydligt att många är stressade. Men det kan bero på att utbildningen är tuff och det är högt tempo eftersom det är mycket vi ska lära oss. Men det har inte med situationen på UDS att göra, säger Linnéa Lang.

Text: Ingrid Kindahl