Glöm inte nominera till Svenska hygienpriset

Glöm inte nominera till Svenska hygienpriset

I april delas Svenska Hygienpriset ut till någon eller några som genomför förbättringar inom hygienområdet. Svensk Förening för Vårdhygien uppmanar nu alla som arbetar inom olika typer av vård att nominera sina kandidater. I juryn representeras djursjukvården av veterinären Kerstin Vikman.

Vårdrelaterade infektioner är ett problem och risken för smittspridning är stor inom all vård. Förebyggande arbete är av största vikt. Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda rutiner för att uppnå en god hygienisk standard, skriver Svensk Förening för Vårdhygien i sitt upprop.

Svenska hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet, i hälso-och sjukvård, vård-och omsorg, tandvård eller djursjukvård inklusive deras serviceverksamheter.

Juryn består av sakkunniga inom Svensk Förening för Vårdhygien: Gunnar Hagström, konsult inom vårdhygien och sterilisering, ; Susanne Wiklund, hgiensjuksköterska, adj lektor i folkhälsovetenskap, NAG Vårdhygien; Inger Spencer, konsult och rådgivare inom vårdhygien tandvård; Kerstin Vikman, veterinär. Prisutdelare: Thomas Lindén, Socialstyrelsen, Bengt Wittesjö, ordförande Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH).

Förslag på pristagare kan inkomma från organisation/företag/arbetsplats eller enskild person. Det ska innehålla namn, adress och mailadress på nominerad med en motivering. Obs att även namn adress och mailadress till den som skickat in nomineringen ska bifogas. Förslag mailas till inger.spencer@hotmail.com senast 24 mars 2023 Vid frågor ring Inger Spencer 0702 631 557. Prisutdelningen sker i samband med Svensk Förening för Vårdhygiens hygiendagar i Jönköping 26 april 2023.

Läs mer på Svensk Förening för Vårdhygien www.sfvh.se

Källa: Svensk Förening för Vårdhygien