Läkemedelsverket vill ändra villkoren för hemleverans

Läkemedelsverket vill ändra villkoren för hemleverans av läkemedel, både receptbelagda och receptfria. Det framgår av ett förslag som varit ute på remiss till början av januari.

Den som beställer läkemedel via ett e-apotek kan i dag i de flesta fall få leverans utanför dörren eller på brevlådan. Mottagaren behöver alltså inte vara hemma och ta emot försändelsen. Detta anser Läkemedelsverket inte är helt patientsäkert. Därför har man arbetat fram ett förslag om nya föreskrifter, som gäller för både human- och djursidan.

Bland förslagen finns att den som tar emot en försändelse med receptbelagda läkemedel för sitt djurs räkning ska kunna legitimera sig, även vid hemleverans. Läkemedelsverket vill också att informationen om läkemedlens användning och risker med kombinationer ska förbättras, och att farmaceuter ska bedöma om expedieringen av receptbelagda och receptfria läkemedel är lämplig med hänsyn till patientens behov.

– Det här innebär att de aktörer som påverkas direkt kan behöva göra ändringar, vilket vi tar hänsyn till i vår konsekvensutredning. Nu ska vi gå igenom remissvaren som kommit in och se över om vi kan göra några anpassningar. Vi förstår att förslagen innebär en försämring för vissa kunder, men vi har patientsäkerheten i fokus, säger Malin Eklöf, läkemedelsinspektör på Läkemedelsverket.

Enligt förslaget ska nya föreskrifter börja gälla 1 september 2023. Sveriges Veterinärförbund har enligt Läkemedelsverket fått förslaget på remiss, men inte inkommit med något remissvar.

Text: Ingrid Kindahl