Regeringen vill underlätta ägarskiften för företag

Regeringen vill underlätta ägarskiften för företag

Regeringen vill ha fler förslag för att förenkla de så kallade 3:12-reglerna, samt ändra reglerna för att främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften. Det framgår av ett pressmeddelande. Förslagen kan komma att påverka företagare, bland dem veterinärer som planerar att starta, utöka eller sälja sin klinik.

De särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, är av stor betydelse för att starta, driva och utveckla företag. En kommitté har för närvarande i uppdrag att utreda hur dessa regler kan förenklas, skriver regeringen i sitt pressmeddelande. En kkommittén för att se över 3:12-reglerna är redan tillsatt. Nu kommer ett tilläggsdirektiv för att ytterligare främja entreprenörskap, särskilt för små och medelstora företag.

– Den kreativitet och innovationskraft som finns hos Sveriges entreprenörer ska tas till vara på och främjas. Svenska företag ska ha konkurrenskraftiga förutsättningar för att stimulera tillväxt och öka investeringar. Därför avser vi att besluta om ett utökat uppdrag för att förenkla 3:12-reglerna ytterligare och förbättra villkoren för små och medelstora företag, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Kommittén får bland annat i uppdrag att:

  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna, bland annat utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras, särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital,
  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas, och
  • lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2024.

Källa:Regringen