Boehringer Ingelheim lanserar nytt vaccin mot kalvdiarré

Boehringer Ingelheim lanserar nytt vaccin mot kalvdiarré
Enligt Boehringer Ingelheim är bolagets nya vaccin, Fencovis, det enda på marknaden som förebygger diarré orsakad av E. coli F5 och bovint rotavirus. Dessutom uppges vaccinet reducera förekomst och symtom vid diarré orsakad av bovint coronavirus. Det framgår av ett pressmeddelande.

 
 
Nötkreatursvaccinet har namnet Fencovis RCE vet där RCE står för rotavirus (R), coronavirus (C) och E. coli (E). Vaccinet fungerar genom att rå- och övergångsmjölk från vaccinerade kor och kvigor ges till kalvarna och stärker deras passiva immunförsvar.

Diarré är den vanligaste sjukdomen hos unga kalvar, och förekommer i såväl mjölk- som köttproducerande besättningar. Diarré hos unga kavlvar beror på olika störningar och sjukdomar i mag-tarmkanalen. Orsaken är ofta multifaktoriell, med såväl infektiösa som ickeinfektiösa bakomliggande faktorer. Unga kalvar har ännu inte fullt utvecklat, vilket immunförsvar försvårar för dem att skydda sig mot och hantera sjukdomar. Det bidrar till att göra diarré vanligt förekommande.

Fencovis är registrerat för aktiv immunisering av dräktiga kvigor och kor, för att stimulera utvecklingen av antikroppar mot rotavirus, coronavirus och E. coli F5 (K99) adhesin. Dessa antikroppar från vaccinerade kor och kvigor stärker det passiva immunförsvaret hos deras kalvar och skyddar dem mot diarré.

Rå- och övergångsmjölk från kor som vaccinerats med Fencovis har i försök visat sig kunna förebygga diarré orsakad av rotavirus och E. coli F5 (K99) adhesin, samt minska såväl förekomst som grad av diarré orsakad av bovint coronavirus. Även virusutsöndringen hos kalvar smittade med rota- och coronavirus minskades av Fencovis, vilket bidrar till att minska risken för att ytterligare kalvar ska drabbas av diarré.

”Oavsett om kalvarna är avsedda för kött- eller mjölkproduktion, är den första levnadstiden avgörande för deras framtida produktivitet. Därför gläder det oss att kunna lansera det första vaccinet som förebygger två vanliga typer av kalvdiarré. Tillsammans med våra utbildningssatsningar för veterinärer och djurhållare, kommer Fencovis att bidra till att förbättra kalvarnas hälsa, inte minst när det kommer till den avgörande råmjölksutfodringen”, säger Thomas Manske, Technical Manager hos Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics, i pressmeddelandet.

Källa: Boehringer Ingelheim