Brittiska veterinärer: Djurägare kan för lite om exotiska djur

Brittiska veterinärer: Djurägare kan för lite om exotiska djur

Nya regler och mer konsekventa standarder behövs för att skydda exotiska sällskapsdjur. Det anser det brittiska veterinärförbundet.

Ett nytt policydokument för exotiska djur har publicerats sedan en enkätstudie visat att 26 procent av de brittiska veterinärerna upplever en ökning av antalet exotiska patienter det senaste året. Studien, hämtad från BVA:s Voice of the Professional-undersökningar, visar också att 58 procent av de exotiska patienter som sökt veterinär inte hade fått alla sina behov uppfyllda av ägarna. Mer än 8 av 10 veterinärer uppger sig vara oroliga för att djurens behov inte möts, och att ”oansvarigt djurägande” är alltför vanligt.

BVA:s vice ordförande Justine Shotton, som själv är djurparksveterinär, anser att resultaten av undersökningen är oroande.

”Vi vet att människor som håller exotiska djur gärna vill ge dem den bästa vården, men djurens behov är så komplexa att det kan vara svårt att göra det – särskilt när det handlar om nya djur och ägarna inte är säkra på vad exakt vad de behöver”, säger hon till Vet Times.

Justine Shotton uppmanar alla veterinärer som kontaktas av potentiella djurägare för att be om råd, att uppmana dem att läsa på ordentligt om den aktuella arten, för att säkerställa att de har kompetensen och kunskapen för att ta hand om dem ordentligt, innan de köper.

Det nya policydokumentet, som har utvecklats av BVA:s arbetsgrupp för exotiska djur, innehåller 32 separata rekommendationer. Bland dem finns ett krav på att djurhållare ska klara ett kunskapstest före köp och uppvisa bevis på det, på att skapa en lista med minimistandarder samt en nationell databas över licensierade säljare av exotiska djur.

Arbetsgruppen kräver också ett slut på importen av vildfångade reptiler och groddjur, utom på naturvårdsskäl, och man vill också att allmänpraktiserande veterinärer får resurser att ge första hjälpen eller avliva exotiska arter.

Hela policydokumentet kan läsas här

Källa: Vet Times