Sekundär exponering av läkemedel kan ge biverkningar hos djur och barn

Sekundär exponering av läkemedel kan ge biverkningar hos djur och barn

En nyligen publicerad artikel från Läkemedelsverket visar på risken för sekundär exponering hos djur och barn när transdermala hormoninnehållande läkemedel används av människor i djurens närhet.

Olika allvarliga biverkningssymtom sågs i de inrapporterade fallen. Det är viktigt att veterinärer och djursjukvårdspersonal inkluderar sekundär exponering som differentialdiagnos vid undersökningar och att förskrivare av dessa preparat informerar patienterna om rätt användning av produkterna och de därmed förknippade riskerna, skriver Läkemedelsverket i sitt nyhetsbrev. De beskrivna fallen i artikeln kan användas som vägledning för att identifiera potentiella fall hos djur.

Läkemedelsverket uppmuntrar veterinärer att rapportera sådana misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Länk till artikeln här

Källa Läkemedelsverket