Undersökning: Djurägare misstar OA för normalt åldrande

Undersökning: Djurägare misstar OA för normalt åldrande

34 procent av hundägarna och 43 procent av kattägarna missar kliniska tecken på artros hos djuren och tror att tecknen hör samman med normalt åldrande. Det visar en europeisk undersökning som gjorts på uppdrag av läkemedelsbolaget Zoetis. Det skriver Vet Times

Ändå var 89 procent av hundägarna och 80 procent av kattägarna medvetna om att artros kan vara ett problem hos deras sällskapsdjur.

I undersökningen tillfrågades 6 048 djurägare från Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Polen. 39 procent av dem kattägare, 39 procent hundägare och 22 procent ägare av båda.

Av hundägarna skulle 27 procent inte ta sitt husdjur till veterinären om det hade vanliga OA-tecken, med siffran för kattägare låg något högre – på 28 procent.

Nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade uppgav att deras djurs hälsa var lika viktig som deras egen, och hela 10 procent av kattägarna och 12 procent av hundägarna ansåg att ett sällskapsdjurs hälsa var viktigare.

Matt Gurney är veterinär och ordförande för European College of Veterinary Anesthesia and Analgesia. Han kommenterar undersökningsresultaten så här:

–Precis som hos människor är OA ett mycket vanligt problem hos hundar och katter – runt 30 procent till 50 procent kommer att drabbas vid någon punkt i deras liv.

Källa: Vet Times