Brittiska veterinärer vädjar till djurägare: ”Köp inte brakycefaliska hundar”

Brittiska veterinärer vädjar till djurägare: ”Köp inte brakycefaliska hundar”

Det går för långsamt att förbättra hälsan hos brakycefaliska hundar, anser brittiska veterinärer. Nu uppmanar man allmänheten att vara mer ansvarsfulla i sina valpköp.

Yrkandet är en del av en ny trepunktsplan från påverkansgruppen UK Brachycephalic Working Group (BWG), där brittiska veterinärförbundet BVA och specialförbundet för smådjursveterinärer, BSAVA, finns bland medlemmarna.

Gruppen anser att man nu behöver allmänhetens stöd för att komma till rätta med extremaveln. Djurägare bör vägra köpa djur med extrema egenskaper och företag som vänder sig till allmänheten med reklam bör sluta använda extremavlade hundar i sin marknadsföring, menar man.

I trepunktsprogrammet uppmanas djurägare att ”stanna upp och tänka till” innan de köper eller föder upp en brakycefalisk hund. De uppmanas också att se till att föräldradjur klarar rasspecifika veterinära hälsokontroller innan de får gå i avel.

Hörbar andning eller snarkning i vila beskrivs i programmet som ”aldrig acceptabelt”, och ägare bör vänta dig till veterinär med eventuella problem i stället för att förlita sig på råd online eller i sociala medier.

Djurägare som ändå bestämmer sig för att gå vidare med köp bör söka sig till uppfödare som godkänts av den brittiska motsvarigheten till SKK.

Samtidigt påpekar gruppen att åtgärder som redan vidtagits börjar få effekt. Exempelvis visar analyser från onlineförsäljningssajten Pets4Homes att franska bulldoggar, mopsar och amerikanska bulldoggar lockade det lägsta antalet köpare per annonserad hund förra året. Statistisk från Dogs Trust (organisation för hemlösa hundar) visar att andelen mopsar, franska bulldoggar och engelska bulldoggar som misstänkts ha importerats illegalt till Storbritannien sjunkit från 41 procent 2016 till bara 3 procent förra året.

Men BWG anser att utvecklingen går för långsamt.

”Det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra, och vi behöver att alla i Storbritannien ställer upp och hjälper till för att vända utvecklingen av den här hundkrisen för gott”, säger ordförande Dan O’Neill till Vet Times.

Källa: Vet Times