Livsmedelsverket får höga betyg av veterinärstudenter

Livsmedelsverket får höga betyg av veterinärstudenter

Livsmedelsverket höjs till skyarna av veterinärstudenter som sommarjobbat – ”det trevligaste sommarjobb jag någonsin haft!” uppger en – och nu är det hög tid att få in sin ansökan för i år.

– Jag tycker det var jättebra, det är därför jag vill tillbaka i år igen, säger veterinärstudent Vilma Gavelli. Som tredjeårsstudent sommarjobbade hon förra året i åtta veckor som Livsmedelsverkets officiella assistent, OA, på slakteriet KLS Ugglarps i Kalmar – och planerar att sommarjobba där även i år.

Totalt ett 20-tal veterinärstudenter som går på SLU, sommarjobbar varje år på Livsmedelsverket.

Efter en introduktion på två veckor får studenterna arbeta som OA på framför allt de stora slakterierna i Kristianstad, Kalmar, Linköping, Trelleborg och Skövde. Som OA får de utföra köttbesiktning av nöt och gris efter slakt.

– Man tittar på slaktkroppar för att se om det finns sjukliga förändringar eller om det finns tecken på bristande djurskydd, om djuren till exempel är magra eller om det finns tecken på att de utsatts för hård hantering, säger Henrik Björnfot, är avdelningschef Södra Sverige på Livsmedelsverket.

– Man brukar få en mentor som ledsagar i vardagen och man får gå bredvid en erfaren person och göra jobbet. Man ska känna att man kan stå på egna ben, fortsätter han.

Livsmedelsverket har genom en enkät frågat veterinärstudenter som sommarjobbade förra året vad de tyckte. Resultatet är smickrande för myndigheten.

Bland annat det här tyckte studenterna var bra:

”Trevlig handledare med tydliga instruktioner och två veckors introduktion gjorde att jag kände mig helt trygg i att jobba på egen hand.”

”Spännande och annorlunda blandning av djurskydd, patologi och livsmedelssäkerhet.”

”Bra kolleger, bra arbetstider.”

Just nu är Livsmedelsverket i full fart med att planera schemat för årets sommarjobbare – och det är inte för sent att lämna in sin ansökan.

– Man kan alltid höra av sig till oss för även om semesterplaneringen har kommit en bra bit på vägen kan det finnas vissa orter där man saknar sommarvikarier.

Enligt Henrik Björnfot utgör sommarjobb som OA på Livsmedelsverket ett gyllene tillfälle för veterinärstudenter att slipa sina färdigheter i snabba bedömningar av djurkroppar – vilket ger en bra grund för framtiden oavsett om studenten sedan väljer att arbeta med livsmedelsproducerande djur, sällskapsdjur eller andra djur.

– Man får den viktiga mängdträningen. Efter en sommar på slakteri som assistent, har man dramatiskt förbättrat sin förmåga att snabbt bedöma om en djurkropp har tecken på sjukliga förändringar och det har man nytta av som veterinär också i så många andra sammanhang, säger han.

Vilma Gavelli ser samma fördel.

– Man får snabbt upp ett referensvärde för sig själv om vad som är normalt för en djurkropp, så att man snabbt kan upptäcka sjukdomar, säger hon.

Samtidigt som de veterinärstudenter som sommarjobbade på Livsmedelsverket förra året är mycket positiva, har myndigheten i dagsläget svårt att rekrytera veterinärer.

– Det är en generell brist på veterinärer i Sverige. Det är verkligen inte bara vi som har svårt, säger Henrik Björnfot.

Ni har fått kommentaren från en sommarjobbare att arbetet inte är tillräckligt intellektuellt utvecklande. Hur ser du på det?

– Det tycker ju inte vi och det blir väldigt viktigt för oss att göra det tydligt för de studenter som jobbar hos oss. Vi har förlängt introduktionstiden, bland annat av den anledningen, för att ge möjlighet att se mer av den officiella veterinärens vardag och inte bara besiktningen på slaktbandet.

Henrik Björnfot poängterar att de uppgifter veterinärer i livsmedelskontrollen har är viktiga för Sverige.

– Det handlar om att bidra både till säker mat för konsumenterna men det handlar också om att var en del i svenska djurskyddsarbetet och smittskyddsarbetet. Vårt arbete med att bygga en bra kontroll är verkligen viktigt ur många perspektiv. Det hoppas vi att studenterna ska känna, , säger han.

Text: Håkan Frisell

Bilden visar veterinärstudent Vilma Gavelli när hon sommarjobbade på KLS Ugglarps AB i Kalmar. Foto privat.