Ny vägledning för bukultraljud på hund och katt

Ny vägledning för bukultraljud på hund och katt

American College of Veterinary Radiology och European College of Veterinary Diagnostic Imaging har offentliggjort en standardiserad vägledning för bukultraljudsundersökning på hund och katt.

Gabi Seiler, professor vid universitetet i North Carolina, har fungerat som ordförande för den kommitté som förberett standarden. Hon planerar att själv att använda den på sin klinik för att underlätta både undersökningar och dokumentation. Hon kommer också att dela ut den i form av till studenter och färdiga veterinärer som deltar i fortbildningskurser i bilddiagnostik .

I vägledningen ges tydliga och illustrerade riktlinjer för allt som behöver inhämtas för ett komplett bukultraljud. Följande ingår:

  • Illustrationer och bilder för varje organ eller system.
  • Tabeller med stillbilder och videoklipp.
  • Rekommendationer om dokumentation, patientförberedelser och utrustning.

Ultraljud är lättillgängligt för såväl veterinärer som andra yrkeskategorier inom djursjukvården, enligt ACVR, och riktlinjerna kan användas som ett verktyg för att få fram konsekvent bildkvalitet samt hjälpa till att läsa bilderna. ACVR och ECVDI föreställer sig att vägledningen ska användas som ett läromedel i kliniskt arbete, inom akademin och vid fortbildning.

Vägledningen finns publicerad här

Källa: AVMA