Sinsuggstallet vid Lövsta forskningscenter byggs om för 4,5 Mkr

Sinsuggstallet vid Lövsta forskningscenter byggs om för 4,5 Mkr

Nu ska sinsuggstallet på Lövsta forskningscenter vid SLU byggas om och bli modernare för att möta nya krav på dynamiska system och elektronisk utfodring. Investering ligger på totalt 4,5 miljoner kronor.

– Förändringen är nödvändig av forskningsskäl. Numera är det få som håller på med handutfodring i kommersiell drift, säger Anna Wallenbeck, forskare och docent i djurproduktionssystem vid SLU.

Anledningen till ombyggnationen av sinsuggstallet på Lövsta forskningscenter är – enligt ett beslut från SLU förra månaden – att den hållning av sinsuggor som i dag sker i statiska grupper inte längre är ändamålsenlig. Utvecklingen går mot dynamiska grupper där sinsuggor blandas mer och grupperna blir större. Utfodringen blir individuell och digitaliserad med hjälp av foderautomater som kan styras och övervakas på ett helt annat sätt när det gäller bland annat fodermängd och ättider för varje enskilt djur. I det nya systemet får suggorna äta när de själva vill.

Enligt Anna Wallenbeck går den internationella utvecklingen inom branschen mot grupphållning av suggor, vilket enligt henne är positivt.

– Grisar är sociala djur, så det är absolut inte vettigt för sinsuggor att stå individuellt och inte kunna umgås. I Sverige har vi hållit suggor i grupper under betäckning och dräktighet sedan 80-talet, men nu går utvecklingen även internationellt mot grupphållning, säger hon.

Att ombyggnationen ska göra det möjligt med individuell utfordring tycker Anna Wallenbeck är speciellt viktigt.

– Det har väldigt många fördelar för både djuren och människorna som tar hand om djuren, säger hon.

I en forskningsstudie som Anna Wallenbeck tidigare gjort, kunde man så tidigt som 9-10 veckor innan ett svansbitningsutbrott se en förändring i gruppdynamiken för hur grisarna använde foderautomater.

– Det finns stora möjligheter att använda information från detta för att få tidiga signaler på att någonting inte stämmer. Det är sådant som inte ens människor med djuröga kan se tidigt, det finns stor potential i den datan, säger hon.

Det går att forska mycket på detta?

– Hur mycket som helst. Och det finns väldigt lite forskning på det här med dynamiska grupper, säger Anna Wallenbeck.

Mats Pehrsson är driftsledare på Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur. Utöver forskningspotentialen ser även han fördelar med att ombyggnationen gör det möjligt med individuell utfodring med foderautomater. De fem personer i personalen som i dagsläget arbetar i sinsuggestallet med att gå med hinkar med mat till grisarna får en förbättrad arbetsmiljö. Totalt har verksamheten för närvarande 110 djur i produktion varav ett 70-tal av dessa finns i sinsuggstallet.

– Mitt gäng som jobbar med grisar ska inte behöva gå och vicka flera hundra hinkar foder om dagen, säger han.

Det finns i dagsläget risk för belastningsskador?

– Ja, det är ett monotont jobb.

SLU beräknar att ombyggnationen alltså kommer att kosta cirka 4,5 miljoner kronor. Byggstarten planeras till sommaren och det hela kan enligt uppgift i bästa fall vara klart till hösten alternativt i början på nästa år.

Text Håkan Frisell

Bilden föreställer Anna Wallenbeck, forskare och docent i djurproduktionssystem på SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner.