SKK morrar till i remissvar om utredningen

SKK morrar till i remissvar om utredningen

I sitt remissvar är SKK kritiskt till utredningen om djurens hälso- och sjukvård. Särskilt vänder man sig emot att statens ansvar för att ge veterinärvård dygnets alla timmar ändras till ”veterinär service”.

SKK:s vd Kees de Jong i sitt remissvar är kritiskt till att utredningen vill reducera statens ansvar att ge veterinärvård oavsett tidpunkt på dygnet om det finns djurskyddsskäl, till en skyldighet att under nattetid ge ”veterinär service” på telefon, dock endast för lantbrukets djur. Sällskapsdjur ska enligt utredningen vara hänvisade till privata alternativ, skriver han i ett pressmeddelande.

Samtidigt noterar han att utredningen inte innehåller några tvingande krav på privata aktörer att ha jour. Ansvaret läggs i stället tungt på de enskilda djurägarna.

–Vi har redan idag en bristfällig tillgång till akutvård i stora delar av landet och att i detta läge föra fram ett förslag som i än högre grad överger smådjuren är mycket provocerande. Min tolkning av förslaget är att veterinärbristen bland annat ska lösas genom att nedprioritera smådjursägarnas möjlighet till adekvat hjälp i akuta situationer. Förslaget lämnar svenska hundägare och uppfödare skyddslösa. Våra medlemmar vill ta ansvar för att deras hundar får vård i akuta situationer och det finns det dessutom lagkrav på. Det går inte ihop, säger Kees de Jong.

Enligt djurskyddslagens 4 kap. 1 § är djurägare skyldiga att se till att ett skadat eller sjukt djur snarast får nödvändig vård eller avlivas. Som ett exempel nämner SKK att komplikationer uppstår vid ungefär 5 procent av alla valpningar, något som kan kräva ett akut kejsarsnitt.

Källa: SKK