Veterinärkostnaderna oroar djurägare

Veterinärkostnaderna oroar djurägare

Oroliga djurägare upplever att det har blivit dyrare att äga hundar eller katter. Kostnader för veterinärbesök, men också husdjurens foder upplevs som de mest utmanande utgifterna. Det skriver Agria i ett pressmeddelande baserat på en färsk undersökning.

Samtidigt är viljan att kämpa för att kunna behålla sitt djur stor. Undersökningen visar att 58 procent hellre drar ned på andra saker i hushållet än djurens utgifter.

En fjärdedel av hund- och kattägarna i undersökningen är oroliga över att inte kunna betala för djurets grundläggande behov i framtiden. Om situationen förvärras kan närmare hälften av dem tänka sig att omplacera djuret hos någon familjemedlem eller vän. För hundägarna kommer alternativet avlivning på andra plats framför alternativ som att sälja eller lämna hunden till ett hundstall. Kattägarna däremot är mer öppna för att sälja katten i värsta fall.

–Jag kan förstå att det kan kännas hopplöst för dem som lever med en ansträngd hushållsekonomi, men vill påminna om att många hundar och katter har hittat nya livslånga hem via hundstallet, kattstall eller hos nya ägare efter försäljning, säger Patrik Olsson, hundexpert på Agria.

Tre av fyra djurägare sätter oron för höga veterinärkostnader överst. Det är troligen också anledningen till att djurförsäkringen hamnar längst ned på listan över möjliga områden att spara in pengar på. De flesta upplever att bra täckande försäkring som en trygghet i oroliga tider. Även en enklare försäkring som täcker mindre är bättre än ingen försäkring alls.

Samtidigt är nästan alla hundar och ungefär hälften av katterna i Sverige försäkrade, och har därmed tillgång till digital veterinärrådgivning utan extra kostnad. Här finns hjälp att få vid enklare skador och sjukdom, eller en första bedömning av vårdbehovet vid skador som inte är akuta. Genom att undvika akuta besök på jourtid minskar kostnaden.

Runt 40 procent av husdjurägarna upplever att fodret är den näst mest oroande utgiften. Det är också den utgift som flest menar att de kan påverka och spara pengar på.

Undersökningen i kort drag:

  • 58 procent säger sig hellre dra ned på andra saker i hushållet än djurens kostnader.
  • Nästan tre fjärdedelar (74 procent) av alla hund- och kattägare, upplever att det har blivit dyrare. 90 procent upplever att foder är den utgift som ökat mest.
  • En fjärdedel är oroliga över att de inte kommer klara av att betala vad som krävs för att äga sin hund eller katt. Det är främst utgifter för veterinärsbesök som oroar husdjurägarna (74 procent).
  • Hälften oroas över att de kanske inte kan behålla sin hund eller katt av ekonomiska skäl. Omplacering till en ny familj eller vänner är i så fall det mest troliga alternativet som hälften kommer att välja vid behov. Bland hundägarna kommer avlivning på andra plats.

Undersökningsföretaget Xtreme genomförde studien på uppdrag av Agria under februari 2023. I undersökningen deltog 812 hund- och kattägare.

Källa: Agria