Djurfarmacia på topplista över bra arbetsplatser

Djurfarmacia på topplista över bra arbetsplatser

Djurfarmacia har hamnat 9:a på listan över Sveriges bästa arbetsplatser bland företag med färre än 50 anställda. Här berättar vd Christina Molin om hur det gick till.

De bästa arbetsplatserna i 106 länder utses årligen av det internationella konsultföretaget Great Place to work. Det svenska resultatet publiceras i Dagens Industri, och det bygger på medarbetarundersökningar som Great Place to work genomför på de arbetsplatser som anmält sig för att delta i rankningen, som också mynnar ut i rekommendationer för att arbetsplatsen ska bli ännu bättre.

Christina Molin, vd för Djurfarmacia, beslöt att delta i kategorin företag med färre än 50 anställda. Hon blev glatt överraskad, inte bara av placeringen som 9:a bland de 15 bästa arbetsplatserna, utan också för att medarbetarundersökning visade så positivt resultat:

– Vi fick ett snitt på 93 av 100, vilket var både kul och överraskande, säger hon.

I undersökningen anses 100 motsvara ”allt sammantaget, en mycket bra arbetsplats”. För Christina Molin var det en viktig poäng att frågorna i undersökningarna ställdes av konsultbolaget på exakt samma sätt över hela världen. Det kan vara svårt att få till objektiva frågor när man genomför medarbetarenkäter på sitt eget företag, påpekar hon.

Så hur har Djurfarmacia lyckats skapa en bra arbetsplats?

– Alla vet vart företaget är på väg, alla känner kulturen och vi pratar med varandra varje dag. Vi frågar ständigt varandra vad som är bra och vad som kan göras bättre, och vi tillåter att det kan bli fel ­– alla gör ju fel ibland. Och vi uppmuntrar frågor, annars kan man inte förstå verksamheten och lära sig mer. Och så skrattar vi och har kul, säger Christina Molin.

Arbetsrotation är viktigt. Farmaceuter är en nyckelyrkesgrupp för ett apotek, och det är inte säkert att de förstår sådant som fakturering och logistik – här ser Christina Molin till att de olika yrkesgrupperna delar kunskap med varandra. De går till varandras arbetsplatser och helt enkelt berättar för varandra och kundmöten och tekniska problem.

– Och varje onsdag har vi en timmes utbildning, ofta med en inbjuden person. Det kan handla om nya läkemedel, arbetsmiljö, eller stress- och konflikthantering. De flesta idéer om teman kommer från personalen, säger Christina Molin.

Tydligt ledarskap är en annan viktig faktor. Christina Molin pratar med sina medarbetare och lyssnar på dem – vilket inte betyder att hon säger ja till alla förslag.

– Men när jag säger nej, förstår man varför, säger hon.

Undersökningen visade att personalen ville ha större inflytande över sin schemaläggning. Djurfarmacia har öppet 9:30 till 18 på vardagar och 10-13 på lördagar. Helst vill ingen jobba, fram till 18 eller på lördagar. Det fanns även en önskan att lättare få semester med kort varsel.

– Nu har vi delat in oss i grupper och lägger schemat tillsammans. En del ser det som ett socialt experiment, men jag tror det kommer att fungera bra, säger Christina Molin.

Rekrytering är en annan utmaning. Efter att apoteksmonopolet försvann 2009 uppstod en brist på farmaceuter som kvarstår än i dag. Men även om det precis som inom djursjukvården råder kompetensbrist, är det viktigt för Christina Molin att hitta personer som passar in i gruppen för att alla ska trivas. Hon rekryterar därför nästan bara på rekommendation från dem som redan är anställda.

En annan framgångsfaktor är att överbemanna till viss del – om det går.

– Det har gjort underverk. Jag vill inte vara slösaktig, men man måste räkna med att 10 procent av arbetskraften alltid är frånvarande. Sjukdom, vab, skilsmässor och tragedier hör till livet och kan drabba alla. Det får inte hindra andra från att ta semester eller kunna vara frånvarande.

Text: Ingrid Kindahl. Bilden föreställer Christina Molin, vd för Djurfarmacia