Köpenhamn startar ny masterutbildning i dermatologi

Köpenhamn startar ny masterutbildning i dermatologi

Nästa omgång av Köpenhamn Universitets nya utbildning i dermatologi börjar i oktober (grundmoduler) respektive november 2023 (specialisering). Sista anmälningsdag för ansökan till de obligatoriska startmodulerna är 1 maj, men i mån av plats kan man komma ansöka även senare.

–Många veterinärer har ju en stor andel dermatologiska patienter, så jag hoppas att utbildningen har intresse för många, säger utbildningsansvariga Anna Müller.

Det handlar om ett masterprogram på engelska, en vidareutbildning för veterinärer med klinisk erfarenhet. Utbildningen är på deltid, så deltagarna kan ta utbildningen parallellt med sitt vanliga jobb. Totalt motsvarar hela utbildningen ett års heltidsstudier, alltså 60 ECTS poäng.

Hela utbildningen består av tre delar:

  1. Den första delen har fyra moduler med ett brett veterinärmedicinskt fokus. Undervisningen har både teori, men särskilt också en stor del praktisk hands-on undervisning. Dessa moduler är samma för alla deltagare.
  2. Andra delen är en specialisering inom specifika områden. Den som redan är steg 1-specialist kan börja direkt på specialiseringen. Undervisningen är både teoretisk och mycket praktisk.
  3. Den sista delen består av en masteravhandling.

Normalt genomförs programmet på fyra år, om man inte börja direkt på specialiseringen och sedan skriva sin avhandling. Grundmodulerna börjar i oktober, och specialiseringarna börjar i november 2023. Ansökan till de obligatoriska startmodulerna är den 1 maj. Specialiseringarna kan sökas tills de blir fulltecknade.

–Dermatologi är ett stort och viktigt område för de flesta veterinärkliniker i Sverige. Vi tror dessutom att det finns veterinärer med Steg 1-kompetens som har intresse för dermatologi, men som inte känner till den här möjligheten. Specialiseringen i dermatologi är ny och har ett riktigt spännande program. Det ger djupgående kunskap om hudens fysiologi och patofysiologi, samt avancerad diagnostisk utredning av dermatologiska patienter. Deltagarna får också erfarenhet med provtagning och cytologisk tolkning endoskopi, samt tolkning av datortomografi av mellanörat och det inre örat. Lärarna är erfarna veterinärer med nationell och internationell (diplomat) specialistkompetens, säger Anna Müller.