Personal vid SLU och UDS slår larm om djupnande kris

Personal vid SLU och UDS slår larm om djupnande kris

I en debattartikel i SvD varnar personal vid SLU och UDS om att den sedan tidigare allvarliga krisen djupnar. Om veterinärutbildningen skulle granskas i dag skulle den inte godkännas för ackreditering, eftersom dygnet runt-verksamheten inte fungerar, skriver de.

I artikeln beskrivs händelseutvecklingen på UDS och veterinärutbildningen de senaste sju åren. En ständig kris som bottnar i att det råder veterinärbrist i Sverige, och att det utbildas för få veterinärer och djursjukskötare vid en enda utbildningsplats som dessutom dragits med ekonomiska problem med åtföljande sparkrav. Det har satt stor press på de anställda och lett till att veterinärer vid UDS sagt upp sig. Krisen kulminerade den 18 april, då den interimistiska ledningsgruppen avgick till följd att den fått avslag på sitt förslag om hur man kan lösa problemen. Planen gick ut på att ”skyndsamt rekrytera personal till smådjurskliniken, bygga upp verksamheten, uppnå utbildningens kvalitetskrav, förbättra arbetsmiljön och nå en budget i balans”, heter det i artikeln.

SLU:s ledning har dock enligt författarna sagt nej till planen. Nu vädjar de till SLU:s styrelse, Jordbruksverket och Näringsdepartementet att vidta de åtgärder som krävs för att uppdraget ska kunna utföras.

I mars 2024 den svenska veterinärutbildningen granskas för en eventuell reackreditering.

”Men om UDS skulle granskas i dag, skulle vi inte klara kraven, då dessa bland annat inkluderar dygnet runt-verksamhet”, skriver artikelförfattarna. De påpekar samtidigt att eftersom det saknas klinisk personal för handledning redan i dag, blir den planerade expansionen av antalet veterinärstudenter från 100 till 150 per år omöjlig att genomföra.

Artikeln har undertecknats av en lång rad personer verksamma vid UDS smådjursklinik, bildiagnostisk avdelning, klinisk kemiska laboratoriet samt institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU. Bland dem undertecknarna finns professor emeritus Åke Hedhammar (bilden).

Källa: SvD