Tf UDS-direktören: ”Vi rekryterar inför förnyelsen av ackrediteringen”

Tf UDS-direktören: ”Vi rekryterar inför förnyelsen av ackrediteringen”

Veterinärprogrammet ska även fortsättningsvis vara europeiskt ackrediterat, vilket säkerställer att våra studenter får en utbildning med hög standard. En utmaning som verksamheten står inför just nu, inför förnyelsen av ackrediteringen våren 2024, är att smådjurskliniken ska vara öppen 24/7 under terminstid. Det skriver tf universitetsdirektören Marianne Grauers i en replik på debattartikeln i SvD om krisen vid UDS.

Men hon är medveten om att det behövs fler erfarna veterinärer för att kunna ha kliniken öppen på efterfrågat sätt.

”Därför måste vi rekrytera, det har aldrig varit frågan om något annat. Hur många, hur fort och med vilken kompetens har vi haft interna diskussioner om. Fakta är att sjukhusledningen i dagsläget har godkänt och startat 36 nya rekryteringsprocesser på smådjurskliniken sedan den första juni 2022”, skriver hon.

Marianne Grauers håller med om att UDS ekonomiska situation inte är hållbar, och hon konstaterar att de åtgärder som vidtagits hittills har lett åt fel håll.

”Verksamheten på UDS ska nu fokusera på grunduppdraget, utbildning och forskning, samt att säkra en god arbetsmiljö och nå en ekonomi i balans. Självklart med en bibehållen högkvalitativ och evidensbaserad djursjukvård.

Källa: SvD