Läkemedels substansnamn ska registreras för generisk förskrivning

Läkemedels substansnamn ska registreras för generisk förskrivning
Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att förbereda för att ett läkemedels substansnamn ska ingå i register som kan användas vid förskrivning och expediering av läkemedel. Det skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande. Även substansnamn för djurläkemedel kommer att ingå i systemet.

– Det här är ett steg mot generisk förskrivning av läkemedel vilket underlättar för personal och bidrar till en högre patientsäkerhet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson enligt pressmeddelandet.

Frågan om generisk förskrivning av läkemedel, det vill säga att det inte är ett specifikt läkemedel utan en substans som förskrivs och att farmaceuten på apoteket sedan väljer vilket preparat som ska expedieras, har utretts tidigare men inte varit fullt ut genomförbart. I och med införandet av nationell läkemedelslista (NLL) finns nya möjligheter att införa generisk förskrivning. De förändringar i samtliga systemstöd som genomförs för att implementera NLL kommer också att innebära möjligheter att närma sig generisk förskrivning, heter det i pressmeddelandet.

Syftet med registret sägs vara att patienter lättare ska hitta substansnamnet på alla ställen där läkemedelsnamnet framgår.

I ett e-postmeddelande till VeterinärMagazinet skriver Socialdepartementet att uppdraget till Läkemedelsverket inte är begränsat till humanläkemedel.

”Substansnamnet för de veterinärmedicinska läkemedlen också kommer att ingå i systemen. Det gör inte någon skillnad i sak i nuläget för djurägare eller veterinärer”, skriver departementet i e-postmeddelandet.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast 31 maj 2024.

Källa: Socialdepartementet

Bilden föreställer sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Foto Ninni Andersson