WSAVA erbjuder gratis kurs i smärtlindring av sällskapsdjur

WSAVA erbjuder gratis kurs i smärtlindring av sällskapsdjur

WSAVA erbjuder för första gången veterinärer och djursjukskötare en internationellt erkänd kurs i smärtlindring av sällskapsdjur. Kursen leder till ett certifikat som skapats med stöd av läkemedelsbolaget Zoetis.

Certifikatet i smärtlindring bygger på de uppdaterade globala riktlinjerna för bedömning och behandling av smärta som presenterades vid WSAVA Global Pain Council (GPC) i slutet av 2022. Trots snabba framsteg inom smärtlindring finns det anledning att oroa sig för att smärta hos sällskapsdjur ofta inte diagnostiseras och behandlas tillräckligt, enligt GPC.

Genom att erbjuda detta nya certifikat vill GPC öka medvetenheten om betydelsen av smärtlindring för patienternas hälsa och välfärd, samt att erbjuda praktisk hjälp till veterinärer som vill uppdatera eller fördjupa sina kunskaper inom området.

WSAVA-certifikatkursen är tillgänglig on line. Den består av tre moduler med innehåll anpassat för veterinärer och djursjukskötare och omfattar följande områden:

  • Förståelse och bedömning av smärta.
  • Förebyggande och behandling av smärta.
  • Smärtlindring i praktiken.

Varje modul innehåller inspelade föreläsningar från medlemmar i GPC och andra globala experter, samt länkar till obligatorisk och rekommenderad kurslitteratur. Ett frågebatteri avslutar varje föreläsning. Kursen är kostnadsfri för alla veterinärer och djursjukskötare som arbetar med sällskapsdjur. Registrering sker här

Källa: WSAVA