Distriktsveterinärerna lägger ut hela prislistan på webben

Nu lägger Distriktsveterinärerna ut hela sin prislista på webplatsen. Det innebär att kunderna själva kan söka i listan och få en bättre uppfattning om vad veterinärtjänsten kan kosta.

Sedan 2019 använder Distriktsveterinärerna en debiteringsmodell med så kallad åtgärdsdebitering. I samband med införandet publicerades priser på de vanligaste tjänsterna på Distriktsveterinärernas webbplats. Nu tas ytterligare ett steg för att  öka transparensen om priser för djursjukvård. Via en söktjänst på webbplatsen kan djurägaren i förväg ta reda på vad olika åtgärder kostar. Priserna gäller samtliga djurslag, smådjur, hästar och produktionsdjur, och är desamma över hela landet, skriver Distriktsveterinärerna i ett pressmeddelande.

Samtliga priser publiceras på Distriktsveterinärernas webbplats. Kunderna kan själva söka i prislistan via en söktjänst. Syftet är att djurägaren ska få bättre möjlighet att fatta genomtänkta beslut.

– Till skillnad från andra veterinära aktörer publicerar vi nu inte bara priser för vaccination och andra standardtjänster, utan samtliga priser och för samtliga djurslag. Vårt mål är att det ska vara enkelt att få svar på vad det kostar, säger Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna.

Priserna på webbplatsen gäller i normalfallet. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som innebär en ökad risk, kan blir dyrare än det pris som anges på webbplatsen. Ibland tillkommer avgifter, till exempel på kvällar, nätter och helger. Det är alltid veterinären som bedömer vilka behandlingsalternativ som finns, till exempelvis utifrån hur akut sjukdomen är. Men Distriktsveterinärerna anser samtidigt att det är viktigt att ta hänsyn till kundens plånbok, och vara öppen med vad de olika åtgärderna kostar.

Distriktsveterinärernas prismodell är uppbyggd av fyra olika moduler: Timavgifter, operationer, tjänster och sjuka djur som innehåller allt som vanligtvis utförs på patienterna.

Veterinärmedicinska behandlingsriktlinjer beskriver hur arbetet ska utföras och hur ett standardfall kan utföras i flera olika nivåer, i vissa fall upp till 5, beroende på fallets komplexitet eller kundens önskemål. Priset sätts utifrån dessa nivåer. Inom nivån finns en frihet för veterinären att välja hur en behandling ska utföras, där kunden betalar  för att fallet hanteras, men inte för detaljer i utförandet.

”Standardfallens nivåer bidrar även till att vi på ett enklare sätt och tillsammans med kunden kan diskutera kostnadsnivån för besöket i förhållande till omfattningen av behandlingen”, skriver Distriktsveterinärerna i pressmeddelandet.

Priset på en viss nivå är alltid detsamma. Kunden kan då få en prisuppgift och veta vad en behandling kommer att kosta.

Länk till prislistan här

Källa: Distriktsveterinärerna. Bildtext: Det är alltid veterinären som bedömer vilka behandlingsalternativ som finns, till exempelvis utifrån hur akut sjukdomen är. Foto: Distriktsveterinärerna