Ny app underlättar kontroll av klövar

Ny app underlättar kontroll av klövar

Djurhälsoföretaget Agricam lanserar en ny app, så fått namnet KlövKoll. Den sägs ge lantbrukare möjlighet att ta kontroll över klövhälsoarbetet. Dålig klövhälsa är enligt företaget en av de största utslagsorsakerna inom mjölkproduktionen.

KlövKoll uppges ge lantbrukare kontroll över hela flödet från observation till åtgärd, uppföljning och resultat. Genom appen kan alla på gården rapportera hälta och konkreta klövproblem. På det sättet skapas ett informationsflöde om varje ko mellan klövverkare, veterinär och djurhållare. Gårdens eget arbete stöds av standardrutiner och åtgärdsmallar för olika symptom och behandlingar/åtgärder, där gård, veterinär och rådgivare gemensamt kan ta fram de rutiner som skall gälla.

–Genom att lösningen involverar alla på gården blir klövhälsoarbetet en naturlig del av den löpande verksamheten och ett komplement till det arbete som utförs av klövverkarna, säger Ulf Stern, produktchef på Agricam.

Lantbrukare kan identifiera trender, mönster och eventuella problemområden i klövhälsan. Denna insikt möjliggör en långsiktigt strategisk planering och implementering av åtgärder i KlövKoll för att förbättra klövhälsan och därmed öka både välbefinnandet hos djuren och produktiviteten på gården.

–Klövhälsa är en grundläggande faktor för en hållbar och framgångsrik mjölkproduktion, och KlövKoll ger lantbrukare de verktyg de behöver för att ta kontroll över detta viktiga område. Genom att göra klövhälsokontrollen enklare, mer effektiv och mer noggrann möjliggör vi för lantbrukare att förbättra djurvälfärden och optimera sin verksamhet, säger Ellinor Eineren, vd och medgrundare för Agricam.

KlövKoll finns tillgänglig för nedladdning på [iOS/Android]-plattformar och är kompatibel med befintliga mobila enheter.

Källa: Agricam