Pilottest: Distriktsveterinären kommer i helikopter

Pilottest: Distriktsveterinären kommer i helikopter

I sommar kan distriktsveterinärerna i vissa fall använda helikopter och flyga ut till sjuka djur på gårdar i områden utan veterinär i beredskap. Det är ett sätt att slippa ett av de största arbetsmiljöproblemen, nämligen många timmars bilkörning.

– Vi testar i väldigt liten omfattning för att se om det funkar rent praktiskt, säger Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna Sverige, som är noga med att påpeka att helikopterresorna inte belastar humansjukvården.

Vid de fåtal helikopterresor som genomförts hittills har tidsbesparingen varit stor, faktiskt flera timmar.

– Vi provar oss fram och har inget färdigt koncept. Självklart finns det frågor om bland annat kostnader som vi behöver analysera. I dag tar vi betalt av kunden som för resa med bil. säger Hillevi Lindström.

Distriktsveterinärerna vill våga testa nya arbetssätt för att förbättra och utveckla den veterinära servicen. I sommar görs därför pilottest i Region Nord, i första hand för att nå områden utan beredskap kväller och nätter. Ansvaret för beslut om helikopterresa ligger inte på någon särskild mottagning eller veterinär, bedömningen görs från fall till fall av chef i beredskap, CIB.

– Vi vill inte skapa orealistiska förväntningar om att veterinären kan komma med helikopter, där är vi inte på långa vägar, säger Hillevi Lindström.

I höst ska projektet utvärderas och en rad praktiska och logistiska frågor måste besvaras. Till exempel om veterinären kan packa sin utrustning i helikoptern och hur tillgången till helikopter ser ut på olika orter. Går det att säkerställa att det finna plats att landa på gården och hur gör man så att inte djuren på gården blir skrämda.

– Det finns inga planer på att Distriktsveterinärerna ska skaffa egna helikoptrar. Om tjänsteförrättning med helikopter blir ett verkligt alternativ kommer vi framöver att anlita lokala helikopterföretag som hyr ut sina tjänster till räddningstjänsten eller fjällräddningen, säger Hillevi Lindström.

Källa: Distriktsveterinärerna. På bilden veterinären Veronica Strömberg (till vänster) tillsammans med helikopterpiloten. Foto: Veronica Strömberg