Skräll i Frankrike: Anicura och Evidensia tvingas stänga (NY)

Skräll i Frankrike: Anicura och Evidensia tvingas stänga (NY)

Evidensia och AniCura tvingas stänga kliniker i Frankrike efter en dom i Frankrikes högsta domstol. Enligt domen kan kedjorna inte garantera en oberoende djursjukvård.

Fyra veterinärmottagningar i Frankrike, som drivs av olika koncerner, måste stänga efter ett beslut i Högsta domstolen. Två av dem ägs av AniCura, en av Evidensia och en fjärde av den franska gruppen MonVeto.

Domen får sannolikt konsekvenser för hundratals andra franska djursjukvårdskliniker, eftersom den går på den linje som sedan flera år tillbaka drivs av veterinärernas obligatoriska yrkesförbund, L’Ordre National des Vétérinaires. Veterinärorden hävdar att koncernerna bryter mot en fransk lag, som säger att veterinärer ska vara majoritetsägare för en mottagning. Idén bakom regeln är att veterinärerna ska vara oberoende vid medicinska beslut.

Orden har redan belagt ett 80-tal kliniker med verksamhetsförbud, men i väntan på domen har de tills vidare förblivit öppna. Det är företagskoncernerna som har vänt sig till Högsta domstolen för att få Veterinärordens beslut hävt. Domstolen har alltså prövat fyra fall, och har i samtliga kommit fram till att Veterinärorden gjorde rätt i att belägga klinikerna med verksamhetsförbud, och dessutom att besluten inte strider mot EU:s direktiv.

När det gäller AniCura och Evidensias kliniker är visserligen veterinärer majoritetsägare, men företagens egna regler kan ändå leda till att utomstående finansiärer fattar beslut om förändringar utan att tillfråga veterinärerna. Vid dess kliniker är visserligen veterinärer redan majoritetsägare, men företagens stadgar gör att en minoritetsägare, en utomstående finansiär, kan besluta om förändringar utan att tillfråga veterinärerna. I praktiken betyder HD:s beslut att koncernerna måste skriva om sina stadgar för att kunna vara kvar i landet.

Branschorganisation Synvet , där AniCura och IVC Evidensia ingår, välkomnar trots detta domen, eftersom den ”klargör situationen”.

HD ger däremot inte Veterinärorden rätt på en annan punkt: Enligt domstolen är det inte något problem att investmentbolagen bakom koncernerna, också äger delar av företag som tillverkar djurmat. Men HD säger också att det är viktigt att djursjukvården inte utövas som en kommers med ett vinstintresse.

Enligt Synvet arbetar i dag omkring 20 procent av de franska veterinärerna på de omkring 600 djursjukvårdsmottagningarna som drivs av sex större företagskoncerner.

Text: Anna Trenning-Himmelsbach